Årsmöte i AkademikerAlliansen

Den 28 april hade AkademikerAlliansen årsmöte. Årsberättelse för 2021 och verksamhetsplan för 2022 godkändes, liksom resultat- och balansräkning för 2021 och budget för 2022.

Publicerad: Måndag 9 maj 2022

Senast uppdaterad: Måndag 9 maj 2022

Magnus Berg valdes om som ordförande i förhandlingsdelegationen på två år och Tibor Muhi och Mikael Hjerne valdes om som vice ordförande för representantskapet på två år. Mats Eriksson, SRAT, valdes som vice ordförande i förhandlingsdelegationen på ett år, ett fyllnadsval efter Maria Andrén Bergström, som avgick efter många år av stora insatser för AkademikerAlliansen. Förbundens varmaste tack till Maria framfördes!