Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting

Idag överlämnar AkademikerAlliansen tillsammans med SKL och övriga arbetstagarorganisationerna en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen.

Publicerad: Fredag 19 aug 2016

Senast uppdaterad: Fredag 19 aug 2016

Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare aviserat att förslaget om hälsoväxling ska dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kan komma överens om åtgärder som kan minska sjukfrånvaron.

Nu finns dessa åtgärder på plats, varför förslaget kan dras tillbaka. SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn presenterar idag sin gemensamma avsiktsförklaring med en rad åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting.

Läs hela Pressmeddelandet här »

Avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser hittar ni här »