Försäkringsinformation 2021

Skrifterna Avtalet försäkrar och Handbok försäkringar har uppdaterats för 2021.

Publicerad: Torsdag 25 mar 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 25 mar 2021

Avtalet försäkrar ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Skriften kan laddas ner i spalten till höger.

För nedladdning finns också den mer omfattande Handbok försäkringar genom lag och avtal 2021 för KR-sektorn. Den ges ut av Afa Försäkring och parterna på sektorn.