Chefens roll i lönebildningen

I broschyren – Chefens roll i lönebildningen – presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. 

Publicerad: Måndag 29 sep 2014

Senast uppdaterad: Måndag 8 dec 2014

Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer i lönebildningsfrågor och peka på några av de förutsättningar chefer behöver för att framgångsrikt kunna arbeta med lönebildning.