Enkät

Nu pågår den partsgemensamma utvärderingen av vårt löneavtal.

Publicerad: Måndag 16 okt 2023

Senast uppdaterad: Måndag 16 okt 2023

Därför har en enkät skickats ut till berörda arbetsplatser där ni som medlemmar ombeds att svara.

Berörda arbetsplatser är Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Skåne, Södersjukhuset AB, Göteborgs stad, Stockholms stad, Malmö stad, Skellefteå och Örnsköldsviks kommuner.