Förhandlingar om krislägesavtalet

Just nu pågår intensiva förhandlingar om förändringar av det krislägesavtal som tecknades sommaren 2019. Sista datum för att säga upp avtalet i år var 31 maj, men nu är parterna överens om att förlänga uppsägningstiden till den 9 juni.

Publicerad: Tisdag 1 jun 2021

Senast uppdaterad: Tisdag 1 jun 2021

I mitten av maj inleddes förhandlingar mellan de fackliga parterna och SKR/Sobona om förändringar i krislägesavtalet. Krislägesavtalet kom till efter skogsbränderna 2018 för att reglera nödvändiga avsteg från ordinarie kollektivavtal vid intensiva och plötsliga akutinsatser. 

Under pandemin har krislägesavtalet varit aktiverat i tio regioner, men parterna har konstaterat att det ursprungliga avtalet inte var avsett för en så långvarig kris som en utdragen pandemi. Detta är fokus för de förhandlingar som nu pågår och för att ge förutsättningar att komma fram till ett bra avtal kom parterna den 31 maj överens om att förlänga uppsägningstiden till den 9 juni.

Förhandlare för AkademikerAlliansen är Torbjörn Bidebo, Fysioterapeuterna, och Björn Santesson, Sveriges Arbetsterapeuter.