Inspirationsmaterial TLO-KL

Få inspiration i arbetet med tidig lokal omställning, TLO/KL

Publicerad: Fredag 22 feb 2019

Senast uppdaterad: Fredag 22 feb 2019

Arbetsgivare  inom kommunal sektor kan möta behov av ny kompetens genom att kompetensutveckla medarbetare och erbjuda omställningsstöd vid ohälsa. TLO finansieras genom tidigare inbetalda medel till Omställningsfonden. Centrala parter har nu tagit
fram ett material riktat till  lokala parter för att ge inspiration och stöd i det lokala arbetet.

 Läs hela inspirationsmaterialet här