Ny mötesplats för studenter och arbetsgivare inom offentlig sektor!

Att anställa en studentmedarbetare är ett sätt för kommuner och landsting att underlätta kommande generationsskiften. Studenterna får å sin sida relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. Syftet med webbplatsen pluggjobb.se är att underlätta för både arbetsgivare och studenter.

Publicerad: Torsdag 26 nov 2015

Senast uppdaterad: Onsdag 20 jan 2016

 Pluggjobb är kampanjnamnet för det studentmedarbetaravtal som tecknats mellan arbetsgivare inom kommun och landsting, och flera fackförbund för akademiker i samverkan.

Pluggjobb är kampanjnamnet för det studentmedarbetaravtal som tecknats mellan arbetsgivare inom kommun och landsting, och flera fackförbund för akademiker i samverkan.

Pluggjobb.se kommer lediga studentmedarbetartjänster runtom i Sverige att synas, förutsatt att arbetsgivarna har utannonserat dem på Offentliga jobb eller via Arbetsförmedlingen. Studenterna kan även själva proaktivt kontakta kommuner, landsting och regioner för att föreslå en lämplig tjänst som studentmedarbetare.

Det första steget sker nu under hösten då arbetsgivarna uppmanas att skapa tjänster och sätta sin kommun, region eller sitt landsting på kartan som en attraktiv arbetsgivare. Vid terminsstarten 2016 kommer kampanjen att inrikta sig på studenterna för att få dem att söka jobb eller själva påverka närmsta kommun, region eller landsting att skapa studentmedarbetartjänster. Läs mer om hur arbetsgivaren går tillväga

Kampanjen bakom Pluggjobb är framtagen i samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting, Akademikeralliansen, Vision och Akademikerförbundet SSR.

Just nu arbetar man med att samla in jobben till sidan så om det finns jobb i din kommun, se till att de syns. För mer information gå in på www.pluggjobb.se.

Länk till pdf: Information till förtroendevalda»

Länk till pdf: Information till arbetstgivare»