Överenskommelse om avstängning vid smittspridning

Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR, Sobona och de fackliga organisationerna.

Publicerad: Måndag 9 mar 2020

Senast uppdaterad: Måndag 9 mar 2020

Sverige Kommuner och Regioner (SKR), Sobona – de kommunala företagens arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn har träffat överenskommelsen mot bakgrund av att arbetsgivare behöver kunna fatta snabba beslut om avstängning för att förhindra smittspridning av Covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Att låta arbetstagare som kan vara smittad av Covid-19 arbeta eller befinna sig på arbetsplatsen i avvaktan på överläggning mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen skulle öka risken för smittspridning avsevärt.

- Parterna har slutit en tidsbegränsad överenskommelse för att arbetsgivaren ska kunna agera snabbt och förhindra smittspridning av den allmänfarliga sjukdomen Covid-19. Det centrala i överenskommelsen är att arbetsgivaren kan fatta beslut om att stänga av en medarbetare utan att överlägga med medarbetarens fackliga organisation inför beslutet, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

Arbetsgivaren har enligt kollektivavtalet rätt att stänga av en medarbetare, exempelvis för att förhindra smittspridning på en arbetsplats. Normalt är arbetsgivaren skyldig att ha en överläggning med medarbetarens fackliga organisation innan en avstängning sker. Enligt den överenskommelse parterna nu har träffat görs ett undantag från överläggningsskyldigheten.

- Det ligger i allas intresse att man kan fatta snabba beslut för att minimera att smitta sprids. Vid en avstängning för att förhindra smittspridning behåller medarbetaren lön och andra förmåner enligt kollektivavtalet, säger Magnus Berg, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation.

Den fackliga organisationen ska få information om att arbetsgivaren har stängt av en medarbetare, enligt överenskommelsen. Detta ska ske inom fem dagar efter det att beslut har fattats och arbetstagarorganisationen kan om de ser skäl till det begära överläggning inom sju dagar.

Vid en eventuell avstängning ska arbetsgivaren ange hur länge medarbetaren är avstängd. Under avstängningsperioden är medarbetaren fortfarande i tjänst och ska stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetstagaren ska om möjligt utföra arbete på distans. Arbetsgivaren kan med kort varsel avbryta en avstängning och om så sker ska arbetstagaren återgå i arbete.