Nyval vid AkademikerAlliansens årsmöte

AkademikerAlliansen höll torsdag den 23 april sitt årsmöte i form av ett videomöte. Förutom sedvanliga punkter som verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och beslut om budget skedde flera personval till organisationens ledning.

Publicerad: Fredag 24 apr 2020

Senast uppdaterad: Fredag 24 apr 2020

Som ny ordförande i representantskapet valdes Anitha Wijkström, förbundsordförande i SRAT. Hon har i många år varit vice ordförande. Dessutom valdes två helt nya vice ordförande: Tibor Muhi, Sveriges Ingenjörer och Kristina Hultman, Sveriges Arbetsterapeuter.

Representantskapets mångårige ordförande Anders Wahlberg, Sveriges Psykologförbund, tackades av för sina stora insatser för förhandlingsorganisationen, och likaså Margareta Jonsson, Naturvetarna, som avgick som vice ordförande. 

Som ordförande i förhandlingsdelegationen på två år omvaldes Magnus Berg, DIK. De två vice ordföranden Marie Thuresson och Maria Andrén Bergström sitter i ett år till.

Utöver detta beslutades om mindre ändringar av AkademikerAlliansens stadgar.