Gemensamt uttalande gällande LAS-utredningen.

Gemensamt uttalande av SKL/ Sobona samt centrala arbetstagarorganisationer med anledning av att direktiv till LAS-utredningen läggs fram under veckan.

Publicerad: Onsdag 24 apr 2019

Senast uppdaterad: Onsdag 24 apr 2019

Vid ett möte på SKL i tisdags förra veckan enades Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård, OFRs förbundsområde Läkare, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen om att gemensamt gå ut med ett uttalade med SKL och Sobona, se bifogad bilagor.

Parterna är överens om att träffa en avsiktsförklaring om att  inleda förhandlingar om utveckling av och sedan eventuellt permanentande av ändrad turordningsreglering samt tidig lokal omställning, TLO-KL.  Resultatet av utvärdering av principöverenskommelsen från 2016 kommer att vara ett underlag i förhandlingsarbetet.  

Läs mer här ›

PM ›