Samverkansavtalet

AkademikerAlliansen har tillsammans med övriga fackliga parter och SKL tagit fram en PowerPoint presentation om det nya samverkansavtalet.

Publicerad: Fredag 22 feb 2019

Senast uppdaterad: Fredag 22 feb 2019