Särskild AGS-KL-förmån

Parterna har nu kommit överens om en försäkringslösning som ersätter bestämmelserna i AB § 28 mom 9 om att arbetsgivaren ska betala sjuklön i de fall Försäkringskassan beslutat att inte längre betala ut sjukpenning för att arbetstagaren bedöms kunna ta ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Publicerad: Onsdag 30 maj 2018

Senast uppdaterad: Onsdag 30 maj 2018

Den nya försäkringen benämns Särskild AGS-KL-förmån och tillförs AGS-KL försäkringen. För att få ersättning, ska arbetstagaren göra en anmälan till Afa Försäkring.

Särskild AGS-KL-förmån gäller försäkringsfall som inträffar från och med den 1 juni 2018. Försäkringsfallet anses inträffat från och med den dag Försäkringskassan inte längre utger sjukpenning (oftast tidigare än beslutsdatum).

Sjuklönebestämmelsen i AB § 28 mom 9 gäller för fall som inträffar till och med den 31 maj 2018.