Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Nu är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning klar!

Publicerad: Torsdag 1 sep 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 1 sep 2016

Alla fackliga styrelser, skyddsombud, chefer och direktörer har fått utskick med information om arbetsmiljöarbetet, Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning»

Läs mer i informationsbroschyren här»