Våra avtal

På denna sida finner du de avtal AkademikerAlliansen har tecknat.

Publicerad: Måndag 18 jan 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 24 mar 2020

Kommunala Huvudavtalet, KHA 94
Huvudöverenskommelse, HÖK T (inklusive löneavtalet)
Allmänna bestämmelser, AB
Avtal om samverkan och arbetsmiljö / SAM 17
  Kommentar Avtal om samverkan och arbetsmiljö
Omställningsavtalet KOM KL
Principöverenskommelse om nytt omställningsavtal
Krislägesavtal
  Krislägesavtal bilaga 1
  Krislägesavtal bilaga 2
  Krislägesavtal bilaga 3


AFF 76/ LAFF 76 (avtal om fackliga förtroendemän)
TRAKT T
(traktamentesavtal)
Studentmedarbetaravtal
BAL 16  (Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning)
BEA  (Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser)
Tekniksprånget (överenskommelse om praktkanställning)

Statistik, Arbetsidentifikation 
AID (länk till SKLs sida med dokument om AID)

Pension och försäkring
KAP-KL (Förmånsbestämd pension)
AKAP-KL (Avgiftsbestämd pension)
Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL samt Partsgemensam information till arbetstagarna

Avtalet försäkrar 2019

Ej gällande centrala avtal
Samverkansavtal FAS 05 (lokala avtal kopplade till FAS 05 kan fortfarande gälla)