Hur beräknas förmånsbestämd pension i KAP-KL?

Vad gäller för mig som fortsätter att omfattas av KAP-KL från och med 1 januari 2023?

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

Vilka fortsätter att omfattas av KAP-KL efter årsskiftet?

För de anställda inom kommun och region eller är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) som idag omfattas av KAP-KL kommer flertalet att föras över till AKAP-KR. Vissa anställda kommer dock fortsatt att omfattas av KAP-KL. Anledningen till detta är att det kan vara ofördelaktigt för den slutliga pensionen att avbryta ett påbörjat förmånsbestämt intjänande. Du kommer fortsätta att omfattas av KAP-KL om du uppfyller någon av nedanstående kriterier:

 

  • Du som är född 1958 - 1985 och är anställd i kommunal sektor 1 den 31 december 2022 och den 1 januari 2023

Din fasta lön överstiger 44 375 kr den 31 december 2022. Fasta lönetillägg räknas in i löneunderlaget, men inte rörliga tillägg. Detta gäller oavsett om du har kort eller lång anställningstid eller om du hunnit tjäna in till en förmånsbestämd ålderspension eller inte. Det gäller även dig som är tjänstledig, dvs har kvar din anställning i kommunal sektor, oavsett orsak till tjänstledigheten. OBS! Förutsättningarna i denna punkt gäller endast om du är anställd i sektorn den 31 december 2022 och den 1 januari 2023.

 

   Eller  

 

Du har ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension per den 31 december 2022. Ett förmånsbestämt intjänande förutsätter att du tidigare har haft en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp som ger rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022. Det gäller även dig som är tjänstledig, dvs har kvar din anställning i kommunal sektor, oavsett orsak till tjänstledigheten.

 

  • Du som är född 1958 – 1985 och är anställd i kommunal sektorn[1] någon gång under perioden 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjar ny anställning i sektorn någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023

Du har ett förmånsbestämt intjänade till ålderspension, dvs en livränta från anställning du lämnade någon gång under perioden 1 oktober 2022 – 31 december 2022 samt påbörjar ny anställning inom sektorn någon gång inom perioden 1 januari – 31 mars 2023.

Läs mer om KAP-KL och hur förmånsbestämd pension beräknas.    

 

Eget val av AKAP-KR

Du som omfattas av någon av grupperna ovan kommer under våren 2023 ha möjlighet att välja att i stället omfattas av AKAP-KR. Mer information om möjligheten att byta till AKAP-KR i stället för KAP-KL och hur valprocessen går till kommer i början av 2023.

Eftersom ett val att omfattas av AKAP-KR i stället för KAP-KL kan påverka din framtida pension är det viktigt att du tar del av den information du kommer att få och att du gör ett noga övervägt val. Det är dina individuella förutsättningar som t ex löneutveckling och tid i kommunal sektor som avgör vilket avtal som kan vara mest fördelaktigt för dig. 

 

Byte av arbetsgivare efter 1 januari 2023

Om du omfattas av KAP-KL även efter årsskiftet 2022/2023 kan du byta arbetsgivare och ändå fortsätta att omfattas av KAP-KL i den nya anställningen. Förutsättningen är dock att uppehållet mellan anställningarna inte överstiger 90 kalenderdagar. Det gäller oavsett om du prövar på att arbeta inom annan sektor under den tiden. Det viktiga är att uppehållet mellan de båda anställningarna i kommunal sektor inte överstiger 90 kalenderdagar. Observera att detta inte gäller dig som omfattats av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023.

 

Ytterligare grupper som fortsatt omfattas av KAP-KL

  • Du som är född 1957 eller tidigare
  • Du som till någon del påbörjat uttag av förmånsbestämd pension från KAP-KL
  • Du som senast 2022-12-31 beviljats särskild avtalspension (SAP eller SAP-R)

Observera att du som tillhör någon av dessa grupper inte kommer ha möjlighet att göra ett val att omfattas av AKAP-KR i stället för KAP-KL.

Vad som gäller för dig som har sjukersättning eller arbetsskadelivränta utreds av parterna under hösten 2022. Information om det kommer senare.

Under första kvartalet 2023 kommer du få besked av din arbetsgivare vad som gäller för just dig. Du kan även kontakta KPA.se eller Skandia.se eller där logga in på ”Mina sidor” för att hitta information om din pension. Var informationen finns beror på om din arbetsgivare har avtal med KPA eller Skandia.

 

[1] Med kommunal sektor avses kommuner och regioner samt arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal