Förtroendevald

För att Akademikeralliansen ska kunna utföra sitt fackliga arbete samordnar vi oss lokalt i samarbetsorgan. På denna sida får du råd och stöd i det lokala arbetet.

Publicerad: Onsdag 20 jan 2016

Senast uppdaterad: Måndag 14 feb 2022