Om oss

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 17 Sacoanslutna förbund. AkademikerAlliansen driver även politik för alla inom förbundens samlade yrkesgrupper.

Publicerad: Onsdag 4 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 7 okt 2019

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona som motparter.

Vi tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldraledighet och pension.

AkademikerAlliansen består av 17 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi ca 65 000 akademiker.

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala organ:

Representantskapet
AkademikerAlliansens högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet leds av en ordförande jämte två vice ordföranden. Representantskapet fattar beslut om att träffa centrala avtal och antar en övergripande inriktning för AkademikerAlliansens framtida arbete. Alla förbund är företrädda i representantskapet.

Förhandlingsdelegationen
Förhandlingsdelegationen leder det löpande arbetet. Förhandlingsdelegationen leds av en ordförande jämte två vice ordföranden, den s.k. förhandlingsledningen. Till stöd för sitt arbete finns förhandlare för de olika avtalskonstruktionerna. Varje förbund får ha en representant i delegationen samt en ersättare. Dessa kommer från tjänstemannaleden inom förbunden.