Om oss

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Publicerad: Onsdag 4 mar 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 1 feb 2018

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. Vi driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter.

Vi tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldralediget och pension.

AkademikerAlliansen består av 17 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi ca 55 000 akademiker.

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala organ:.

Representantskapet
AkademikerAlliansens högsta beslutande organ är representantskapet. De fattar beslut om att träffa avtal centrala avtal och inriktningen på vårt arbete. Alla förbund är företrädda i representantskapet.

Förhandlingsdelegationen
Förhandlingsdelegationen leder det löpande arbetet. Varje förbund har en representant i delegationen samt en ersättare.