Om oss

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. AkademikerAlliansen driver även politik för alla inom förbundens samlade yrkesgrupper.

Publicerad: Onsdag 4 mar 2015

Senast uppdaterad: Idag 10:21

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan för akademiker på den kommunala/landstingskommunala sektorn. Vi driver de gemensamma förhandlingarna på central nivå med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Pacta som motparter.

Vi tecknar kollektivavtal om till exempel löner, allmänna villkor, semester, sjukersättning, föräldralediget och pension.

AkademikerAlliansen består av 17 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi ca 55 000 akademiker.

AkademikerAlliansen bedriver sitt arbete genom följande centrala organ:.

Representantskapet
AkademikerAlliansens högsta beslutande organ är representantskapet. Representantskapet leds av en ordförande jämte två vice ordföranden. Representantskapet fattar beslut om att träffa centrala avtal och antar en övergripande inriktning för AkademikerAlliansens framtida arbete. Alla förbund är företrädda i representantskapet.

Förhandlingsdelegationen
Förhandlingsdelegationen leder det löpande arbetet. Förhandlingsdelegationen leds av en ordförande jämte två vice ordföranden, den sk. förhandlingsledningen. Till stöd för sitt arbete finns förhandlare för de olika avtalskonstruktionerna. Varje förbund får ha en representant i delegationen samt en ersättare. Dessa kommer från tjänstemannaleden inom förbunden.