Broschyrer

Broschyrer  från AkademikerAlliansen

Publicerad: Torsdag 21 jan 2016

Senast uppdaterad: Torsdag 21 jan 2016

Dialog om lön mellan chef och medarbetare

 Ladda ner Dialog om lön mellan chef och medarbetare(pdf)


 

Chefens roll i lönebildningen
Broschyr - Chefens roll i lönebildningenHär presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKR/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens roll i lönebildningen. Vi vill här ge inspiration och stöd till chefer i lönebildningsfrågor och peka på några av de förutsättningar chefer behöver för att framgångsrikt kunna arbeta med lönebildning.
Ladda ner chefens roll i lönebildningen (pdf)


 Pluggjobb

Broschyr - Pluggjobb

Att anställa en studentmedarbetare är ett sätt för kommuner och regioner att underlätta kommande generationsskiften. Studenterna får å sin sida relevant arbetslivserfarenhet under studietiden. Syftet med webbplatsen pluggjobb.se är att underlätta för både arbetsgivare och studenter.

Ladda ner informationsbladet till förtroendevalda här
Ladda ner informationsbladet till arbetsgivarna här