Medlemsförbund

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala/landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund. Här finns kontaktuppgifter till Akademikeralliansens medlemsförbund.

Publicerad: Onsdag 10 dec 2014

Senast uppdaterad: Fredag 3 aug 2018

  Civilekonomerna
08-556 912 00
kontakt@civilekonomerna.se
www.civilekonomerna.se


 
DIK-förbundet
08-480 040 00
kansli@dik.se
www.dik.se


 
Sveriges Arbetsterapeuter

08-507 488 00
kansli@arbetsterapeuterna.se
www.arbetsterapeuterna.se
 
 
Jusek
08-665 29 00
jusek@jusek.se
www.jusek.se


 
Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA
08-441 85 60
kansli@kyrka.se
www.kyrka.se


 
Naturvetarna
08-466 24 80
info@naturvetarna.se
www.naturvetarna.se


 
Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ
08-14 29 65
kansli@tj.nu
www.tj.nu
  Sjöbefälsföreningen
08-518 356 00
sbf@sjobefal.se
www.sjobefalsforeningen.se


 
SRAT

08-442 44 60
kansli@srat.se
www.srat.se

 
Sveriges Arkitekter

08-50 55 77 00
kansli@arkitekt.se
www.arkitekt.se


 
Sveriges Farmaceuter

08-507 999 00
post@sverigesfarmaceuter.se
www.sverigesfarmaceuter.se


 
Sveriges Ingenjörer
08-613 80 00
info@sverigesingenjorer.se
www.sverigesingenjorer.se


 
Sveriges Psykologförbund
08-567 06 400
post@psykologforbundet.se
www.psykologforbundet.se


 
Sveriges Skolledarförbund

08-567 062 00
info@skolledarna.se
www.skolledarna.se


 
Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

08-505 836 00
kansli@sulf.se
www.sulf.se


 
Sveriges Veterinärförbund

08-545 558 20
office@svf.se
www.svf.se


 
Tjänstetandläkarna

08-54 51 59 80
kansliet@tjanstetandlakarna.se
www.tjanstetandlakarna.se