Suntarbetsliv

Suntarbetsliv arbetar för att ge chefer och skyddsombud inom kommun- och landstingssektorn möjlighet att skapa hållbara arbetsvillkor och god hälsa i arbetslivet, så att verksamheten blir en attraktiv och effektiv arbetsplats.

Publicerad: Onsdag 13 jul 2016

Senast uppdaterad: Onsdag 20 jul 2016

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.

 

Arbetsmiljöutbildning»
Med en pedagogisk blandning av filmer, poddradio och underlag för gemensamma samtal levandegörs varje del i utbildningen och bidrar till ett lärande som kan omsättas i praktisk handling i vardagen.

OSA-Kompasse»
Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Bättre möten»
Utveckla kommunikationen

 Fler verktyg hittar ni på Suntarbetslivs webbplats»