Lön

AkademikerAlliansen genomförde 2015-2016 ett partsgemensamt arbete med Sveriges Kommuner och Regioner (då SKL) och OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet för att tydliggöra parternas syn på en fungerande dialog mellan chef och medarbetare om lön.

Publicerad: Onsdag 24 mar 2021

Senast uppdaterad: Onsdag 24 mar 2021

Arbetet resulterade i en skrift som ska fungera som stöd till chefer,  medarbetare och lokalfackliga företrädare. Skriften finns som pdf i spalten till höger.