Engagera dig!

Ta chansen att engagera dig i AkademikerAlliansen Piteå kommun.

Senast uppdaterad: Måndag 13 feb 2023

För att AkademikerAlliansen Piteå kommun ska kunna upprätta en fungerande verksamhet över tid behöver vi engagerade medlemmar för små och stora uppdrag.

Av de ingående fackföreningarna i AkademikerAlliansen Piteå kommun (DIK, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Akavia) finns i dagsläget representation från alla förbund. Nationellt ingår 16 förbund (Medlemsförbund - Saco) i AkademikerAlliansen. Tillhör du något av dessa förbund så finns det möjlighet till att ansluta även ditt förbund. Kontakta i sådana fall styrelsen för mer information.

Valberedningen ser gärna att minst en till styrelsemedlem per ingående förbund. Som nu styrelsemedlem kan du bidra med betydelsefulla erfarenheter, perspektiv och kontaktnät.

Vi hoppas att du känner att du skulle vilja vara med och påverka, bidra till att vår förening kan fortsätta att verka för vårt gemensamma bästa. Om du känner dig intresserad men vill veta mer om vad det innebär får du gärna kontakta valberedningens genom Margareta Erstam, Henrik Franklin eller styrelsens ordförande Åsa Wilén.

Eller kanske vill du tipsa oss om någon som du tycker vi ska prata med?

Som styrelsemedlem får du

 • Möjlighet att påverka arbetssituation och arbetsmiljö
 • Bredda ditt kontaktnät i kommunen – lära känna nya engagerade personer
 • Lära dig nya saker som du även har nytta av i din roll som anställd

I styrelseuppdraget ingår att

 • Aktivt delta i styrelsemöten som ordförande/sekreterare kallar till.
 • Om man har ansvar för att delta i samverkansmöten i sin förvaltning
  - att rapportera innehåll från dem till styrelsen
  - att där representera berörda medlemmar från AkademikerAlliansen
  - att förmedla innehåll från samverkansmötena tillbaka till medlemmarna i berörd förvaltning.
 • Att vara länken mellan ordföranden och medlemmarna i sitt fackförbund genom att
  - Inhämta synpunkter från medlemmarna och förmedla till styrelsen
  - Förmedla information från ordföranden/styrelsen ut till medlemmarna.
 • Vid behov delta i rekrytering på sin förvaltning och bevaka att processen gått till enligt gällande avtal. Detta går även att delegera till annan medlem i föreningen.