Bättre tjänstepension för anställda i kommun och landsting

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen yrkar på bättre tjänstepension som ska gälla intjänanden från och med 2020 för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämd del inom kommun- och landstingssektorn.

Publicerad: Tisdag 21 maj 2019

Senast uppdaterad: Tisdag 21 maj 2019

Vi vill att anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och vi har därför överlämnat likalydande förhandlingsframställningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om förbättrad tjänstepension.

Kommun- och landstingssektorn är den enda stora sektor där den avgiftsbestämda* tjänstepensionen inte har förbättrats. Förbättringar har under senare tid införts på bred front inom andra sektorer, vilket gjort att anställda inom kommuner och landsting halkat efter. Nuvarande tjänstepension är inte konkurrenskraftig och gör sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet är mycket stort för lång tid framåt.

* Med avgiftsbestämd tjänstepension menas att arbetsgivaren betalar ett belopp till en tjänstepensionsförsäkring. Den anställde kan välja placering i någon av de försäkringar som erbjuds hos utvalda försäkringsgivare.


Förbunden bakom förhandlingsframställan:

  • Fackförbundet Kommunal
  • OFRs förbund: Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet, Vårdförbundet Sveriges Läkarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
  • AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund

För mer information:

För Kommunal: Anne-Maria Carlsgård,
anne-maria.carlsgard@kommunal.se, 070-310 01 29

För OFR: Cecilia Curtelius Larsson, förhandlare,
cecilia.curtelius.larsson@ofr.se, 070-644 93 83

För AkademikerAlliansen: Helena Larsson, förhandlare,
helena.larsson@saco.se, 070-308 18 85