Karensavdrag kommuner regioner och Sobona

AkademikerAlliansen och övriga fackliga organisationer har kommit överens med SKL om nya regler för karensavdrag som gäller från och med 1 januari 2019 istället för karensdag.

Publicerad: Fredag 11 jan 2019

Senast uppdaterad: Fredag 11 jan 2019

Ändringen kommer av lagändring som träder i kraft 1 januari 2019 och som säger att karensavdrag ska ske med motsvarande 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Syftet med lagstiftningen är att den s.k. självrisken i samband med sjukfrånvaro ska bli mer rättvis och att avdrag ska vara likvärdigt oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Beräkning av karensavdrag (samt sjuklön) kommer att ske antingen med kalenderdagsberäkning baserad på månadslön eller timlön. Det senare för anställda som inte är tillsvidareanställda och/eller inte har ett fastställt schema för minst hel kalendermånad. Maximalt antal timmar för sjuklöneberäkning är 8 om beräkning med timlön sker. För beräkning med månadslön beräknas sjuklön med aktuell kvot samtidigt som karensavdrag beräknas med 1,4 kvot för alla. 1,4 används för att det motsvarar 20 % av en veckas lön. (1,4 x 5 = 7)

Särskilda ersättningar ingår i sjuklönen och beräknas endast för insjuknandedagen.

Karensavdrag görs på sjuklön och får inte överstiga den beräknade sjuklönen för sjuklöneperioden.

På SKL´s hemsida kan ni se en film om "Karensavdraget - en förändrad självrisk vid sjukdom" som tar upp nedan punkter.

  • Beslut om karensavdrag
  • Skillnader när karensdag blir karensavdrag
  • Tillförning av två beräkningsgrunder i kollektivavtalen
  • Exempel på de olika beräkningsgrunderna
  • Övriga ändringar i AB
  • Övriga ändringar i KFS branschavtal

Se filmen här ›