Vilka omfattas av AKAP-KR?

Vilka omfattas av det avgiftsbestämda pensionsavtalet AKAP-KR efter årsskiftet?

Publicerad: Fredag 25 nov 2022

Senast uppdaterad: Fredag 25 nov 2022

De allra flesta som är anställda inom kommun och region eller är anställda hos arbetsgivare som tillämpar kommunala avtal (kommunal sektor) kommer att omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet 2022/2023. Det gäller dig som:

  • Är född 1986 eller senare och som redan idag omfattas av AKAP-KR (tidigare benämnt AKAP-KL).
  • är född före 1986 men som tidigare valt att omfattas av AKAP-KL genom enskild överenskommelse med din arbetsgivare.
  • är född 1958 – 1985 och har en fast lön på högst 44 375 kr per den 2022-12-31 och saknar ett förmånsbestämt intjänande per den 2022-12-31.

Det innebär att du som före årsskiftet tillhörde KAP-KL men som varken har en fast lön (inklusive fasta tillägg) som i december 2022 överstiger 44 375 eller ett förmånsbestämt intjänade per den 31 december 2022, omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet. Ett förmånsbestämt intjänande förutsätter att du har haft en lön över brytgränsen 7,5 inkomstbasbelopp som gett rätt till en så kallad livränta per den 31 december 2022.

Läs mer om KAP-KL och hur förmånsbestämd pension beräknas

Högre avsättning till pension från och med årsskiftet 2022/2023

Du som omfattas av AKAP-KR efter årsskiftet får högre pensionsavsättning med 1,5 % vilket ger totalt 6 % från och med den 1 januari 2023. Om du senare uppnår en lön över brytgränsen på 7,5 inkomstbasbelopp (motsvarar en månadslön på 46 437 kr år 2023) upp till 30 inkomstbasbelopp får du en avsättning på totalt 31,5 % för lönedelar över brytgränsen.

Om du uppnår en lön över brytgränsen under något av åren fram till och med 2026 och omfattas av övergångsbestämmelser till AKAP-KR, får du därutöver extra avsättning till pension. Övergångsbestämmelserna gäller dig som före årsskiftet omfattades av KAP-KL och var anställd den 31 december 2022 samt den 1 januari 2023. Det gäller även dig som före årsskiftet omfattades av KAP-KL och hade en anställning någon gång inom perioden den 1 oktober – 31 december 2022 och påbörjar ny anställning i kommunal sektor någon gång inom perioden den 1 januari – 31 mars 2023. Du får extra premier för det år som lönen överstiger 7,5 inkomstbasbelopp samt för kommande år med lön över denna brytgräns fram till 65 års ålder.

Storleken på den extra avsättningen utöver 31 ,5 % beror på vilket år du är född enligt följande tabell:

 

Tabell

Födelseår
Tillägg av pensionsavgift i % för löndelar över 7,5 ibb upp till 30 ibb
Födelseår
Tillägg av pensionsavgift i % för löndelar över 7,5 ibb upp till 30 ibb
Födelseår
Tillägg av pensionsavgift i % för löndelar över 7,5 ibb upp till 30 ibb

1958

8,5

1968

4,5

1978

0,5

1959

8,5

1969

4,0

1979

0,5

1960

8,5

1970

3,5

1980

0,5

1961

8,0

1971

3,0

1981

0,5

1962

7,5

1972

2,5

1982

0,5

1963

7,0

1973

2,0

1983

0,5

1964

6,5

1974

1,5

1984

0,5

1965

6,0

1975

1,5

1985

0,5

1966

5,5

1976

1,0

-

-

1967

5,0

1977

0,5

-

-

 

Byte av arbetsgivare efter 1 januari 2023

Om du som får rätt till extra avsättning längre fram byter arbetsgivare inom kommunal sektor följer rätten till extra avsättning med under förutsättning att uppehållet mellan anställningarna inte är mer än 90 kalenderdagar. Observera att detta inte gäller dig som omfattats av tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 fram till årsskiftet 2022/2023.

 

Tilläggsavgifter enligt enskild överenskommelse med arbetsgivaren om övergång till AKAP-KL före årsskiftet

Om du som är född före 1986, tidigare har kommit överens med din arbetsgivare om att omfattas av AKAP-KL fortsätter du, som framgår ovan, att omfattas av AKAP-KR. I de fall tilläggsavgifter ingår i överenskommelsen, utöver ordinarie premier enligt avtalet, är utgångspunkten att du behåller dessa utöver de nya premienivåerna i AKAP-KR. Du kan emellertid behöva gå igenom innehållet i din överenskommelse med arbetsgivaren och eventuellt förtydliga detta. Kontakta därför din arbetsgivare om detta.

 

Under första kvartalet 2023 kommer du få besked av din arbetsgivare vad som gäller för just dig. Du kan även kontakta KPA.se eller Skandia.se eller där logga in på ”Mina sidor” för att hitta information om din pension. Var informationen finns beror på om din arbetsgivare har avtal med KPA eller Skandia.