Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 28 AUGUSTI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30

ONSDAG 18 SEPTEMBER

Representantskapet

DIK 10:00 - 16:00

24 - 25 SEPTEMBER

ONSDAG 6 NOVEMBER

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30