Välkommen till AkademikerAlliansen

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan på den kommunala och landstingskommunala sektorn mellan 17 Sacoanslutna förbund.

Kalendarium Visa hela kalendern

ONSDAG 22 MAJ

Förhandlingsdelegationen

DIK 13:30 - 16:30

TISDAG 4 JUNI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30

TISDAG 11 JUNI

Representantskapet

Jusek 10:00 - 16:00

ONSDAG 28 AUGUSTI

Förhandlingsdelegationen

Sveriges Ingenjörer 13:30 - 16:30