Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Bromsklossar för invandrade akademikers väg till ett matchande jobb

Ett tydligt problem på svensk arbetsmarknad är den stora bristen på kvalificerad kompetens. Samtidigt har en tredjedel av Sveriges invandrade akademiker ett arbete som inte alls matchar deras utbildning. I den här rapporten har Saco tittat närmare på vilka hinder och bromsklossar som finns i det svenska systemet för att tillvarata invandrade akademikers kompetens.

Invandrade akademiker är en viktig men outnyttjad potential och det rör sig om uppskattningsvis över 60 000 personer vars utländska högskoleutbildning idag inte nyttjas fullt ut på arbetsmarknaden. Det är inget annat än slöseri, särskilt när Sveriges ambition är att vara en ledande kunskapsnation.

"Våra verksamheter styrs ju av regleringsbreven, myndighetens instruktion och regeringsuppdrag och så vidare. Så står det inte där, så finns det inte. Om man ska vara krass."

Intervjuerna i rapporten visar tydligt att den stora mängd aktörer som idag har ett uppdelat uppdrag och ansvar, begränsar möjligheterna att arbeta långsiktigt med individens och samhällets bästa i fokus. Individerna förväntas navigera sig fram i ett komplext system, bland insatser med osäker kvalitet och utan röd tråd. 

För att stärka systemets förmåga att ta tillvara de invandrade akademikernas kompetens efterfrågar Saco:

  • Ett tydligare uppdrag att samarbeta i myndigheters regleringsbrev och instruktioner.
  • Att en myndighet ges det övergripande ansvaret för matchning.
  • Att Arbetsförmedlingens insatser ska vara tillgängliga för akademiker som arbetar men som inte har ett jobb i nivå med sin kompetens.
  • Mer och bättre utvärdering för att säkerställa kvalitet och effektivitet i systemet för ett bättre tillvaratagande av invandrade akademikers kompetens.

Se Sacos samtliga förslag i rapportens slutsatser.

Kontaktperson

Hedvig Modin Utredare, utbildningsfrågor hedvig.modin@saco.se
Gilbert Fontana Utredare arbetsmarknadsfrågor gilbert.fontana@saco.se
Publicerad: 2024-06-17

Senast uppdaterad: 2024-06-26

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan