Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Orientering utan karta och kompass

Saco har för första gången granskat invandrade akademikers erfarenheter av den svenska arbetsmarknaden. Rapporten handlar om myndigheternas stöd under den första tiden i Sverige, men även om bemötandet hos Arbetsförmedlingen och den långa vägen till ett jobb.

För att spela upp videon måste du godkänna kakor.
Sacos utredare Josefin Edström presenterar resultaten av en ny unik fokusgruppstudie som ger en fördjupad bild av invandrade akademikers information om vägen till svensk arbetsmarknad. Därefter följer en diskussion med fokus på framtida lösningar på dagens problem.

Med denna rapport vill vi belysa hur det är att komma till Sverige som akade­miker och försöka orientera sig fram till den svenska arbetsmarknaden. Vår undersökning tyder på att många får lov att orientera utan både karta (in­formation) och kompass (vägledning).

Orienteringen sker dessutom i okänd terräng, där såväl hinder som hjälpmedel är obekanta.

Resultaten i denna rapport är inte generali­serbara. Men rapporten skildrar de enskilda deltagarnas erfarenheter av och synpunkter på hur det ser ut i dagsläget, samt deras önskemål om förändring. Den bild som framträder tyder på att en hel del fungerar bra, men att mycket kan bli bättre. Kritik riktas både mot myndig­heternas insatser, men också mot vår egen webbportal Omstart. Vi har lärt oss mycket och förhoppningsvis kan vi och andra förbättra det vi gör genom att lyssna på de erfarenheter, synpunkter och råd som skildras i denna rapport.

Intervjupersonerna i studien beskriver ett Sverige med dålig samordning där den ena myndigheten inte vet vad den andra gör, ett Sverige där invandrare från dag ett förväntas förstå svenska och där slumpen spelar alltför stor roll för individens framtid. Studiens deltagare riktar skarpast kritik mot Arbetsförmedlingen. Alltför ofta bemöts du av oförstående handläggare utan kunskap om akademikernas arbetsmarknad, än mindre om dina möjligheter som utlandsfödd. Vill du få hjälp måste du vara envis och själv göra handläggarens jobb, enligt studien. Deltagarna efterfrågar mer individanpassad information. Invandrare är ingen homogen grupp utan personer med vitt skilda erfarenheter och förutsättningar.

Publicerad: 2013-05-23

Senast uppdaterad: 2024-04-08

Dela sidan