Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sveriges utrikesfödda akademiker

Saco har under många år arbetat för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker. Det är en grupp på arbetsmarknaden som inte är särskilt väldokumenterad. Saco är akademikernas organisation och presenterar i denna rapport unik statistik om de akademiker som av olika skäl tagit sig till Sverige.

Vilka är Sveriges utrikesfödda akademiker?

För att få en bättre fungerande arbetsmarknad för akademiker och för att få till en bättre matchning behövs ett bra beslutsunderlag om vilka de utrikesfödda akademikerna är. Det finns nu över 300 000 utrikesfödda akademiker i Sverige och gruppen växer i antal och som andel av akademikerna. Men vilka utbildningar har de? Hur länge har de varit i Sverige? Var kommer de ifrån? Den som läser den här rapporten får svar på dessa frågor.

Behov av att nyansera debatten

Mellan 2006 och 2013 ökade antalet utrikesfödda akademiker i Sverige från 180 000 till 310 000. Det innebär att var femte akademiker är född utomlands.
Arbetslösheten bland dem är fyra gånger högre än bland inrikesfödda akademiker. Utrikesfödda akademiker har ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden jämfört med de som är födda i Sverige. Situationen är dock inte riktigt så dålig som man kan få intryck av i en del beskrivningar.

Tre av fyra har arbete, av dessa har cirka 60 procent kvalificerat eller ledningsarbete efter några år i Sverige. Både sysselsättningsgraden och andelen med ett jobb som matchar utbildningen är högre bland dem som varit lång tid i Sverige. Efter 15 år har 80 procent ett arbete som motsvarar deras utbildning. 

Det måste gå snabbare

Att förkorta etableringstiden för att få ett kvalificerat yrke gynnar såväl individen som samhället. Saco vill se ett bättre system för mottagning i form av samlad information, vägledning och ett effektivare sätt att validera och komplettera utbildning för den som behöver det. På så sätt skulle etableringstiden kunna minska markant för de akademiker som av olika skäl kommit till Sverige.

Vi hoppas att denna rapport ska utgöra ett användbart underlag för en konstruktiv diskussion och som beslutsunderlag för ansvariga politiker och andra. Saco har under lång tid gjort den här typen av kartläggningar och vi kommer fortsätta lyfta fram fakta som visar hur verkligheten ser ut. Detta lägger grunden för en seriös debatt som borde ledar till ordentliga satsningar som gör att de utrikesfödda akademikerna snabbt kan göra det som de är utbildade för. Utrikesfödda akademiker är en tillgång för Sverige och för samhällsutvecklingen, under förutsättning att språkstudier och övrigt stöd möjliggör att varje individ kan bidra med sin kompetens. 

Antal och andel utrikesfödda akademiker (15–74 år), 2006–2013

Mellan år 2006 och 2013 ökade antalet utrikesfödda akademiker i Sverige kraftigt, från cirka 180 000 till 310 000 personer. Andelen utrikesfödda akademiker av samtliga akademiker i Sverige ökade samtidigt från 15 till 20 procent. 

Publicerad: 2015-06-10

Senast uppdaterad: 2015-06-10

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan