Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Vad kostar en akademiker?

Kostnaden för att anpassa en invandrad akademikers utbildning till den svenska arbetsmarknaden är väldigt låg jämfört med kostnaden för att utbilda en akademiker från början i Sverige. Trots detta får bara en bråkdel av de akademiker som invandrar till Sverige möjlighet att gå en kompletterande högskoleutbildning. Därför krävs en rejäl satsning för att ta tillvara de invandrade akademikernas kompetens. Det är slutsatsen i en ny rapport från Saco.

I rapporten "Vad kostar en akademiker?" har Sacos utredare Josefin Edström jämfört utbildningskostnaden för svenskutbildade och invandrade akademiker. Rapporten visar att satsningarna på invandrade akademiker är för få, små och kortsiktiga. En rejäl satsning på kompletterande utbildning skulle vara en bra investering för såväl samhälle som individ. Nedan följer en kort sammanfattning av studiens viktigaste resultat och slutsatser.

Kompletterande utbildning - inte för alla

- 600 platser på kompletterande utbildningar räcker inte till att fylla behovet. Nettosiffran för de som varje år invandrar till Sverige och har en någon form av eftergymnasial utbildning är 5000-10 000 personer. Det ger endast en bråkdel av de högutbildade med utländsk bakgrund som kommer hit möjlighet att komplettera sin utbildning.

- Det är ett faktum att många av Sveriges invandrade akademiker har okvalificerade arbeten inom vård och omsorg, städar eller arbetar i butik. Trots detta resursslöseri satsar regeringen endast 70 miljoner kronor per år på kompletterande utbildningar. Det motsvarar utbildningskostnaden för färre än 30 svenskutbildade akademiker.

- Genom att ge invandrade akademiker bättre möjligheter att komplettera sina utbildningar ökar chanserna till ett kvalificerat jobb. Det tjänar både individ och samhälle på.

Förhållandevis liten kostnad

- Sacos beräkningar visar att en invandrad läkare genom validering och komplettering kostar drygt en tiondel jämfört med en svenskutbildad läkare och kan vara färdig för den svenska arbetsmarknaden på mycket kortare tid.

- En utbyggnad av de kompletterande utbildningarna innebär inga stora statliga utgifter, men kan bidra till att tusentals akademikers kompetens bättre och snabbare kommer till sin rätt.

Satsa på invandrade akademiker

- Investeringar i kunskapslandet Sverige måste inkludera alla akademiker.

- Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara andra länders utbildningsinvesteringar. Satsningar på invandrade akademiker ska inte betraktas ur ett kortsiktigt kostnadsperspektiv. Precis som i satsningar på svenskutbildade akademiker ska de anses vara långsiktiga investeringar.

- En ökad satsning på att validera och komplettera invandrade akademikers utbildning är ett sätt att uppnå flera politiska mål:

  • Arbetsmarknadspolitikens mål om en väl fungerande arbetsmarknad med god matchning.
  • Utbildningspolitikens mål om en framstående kunskapsnation.
  • Integrationspolitikens mål om lika rättigheter och möjligheter.

Ladda ner hela rapporten här.

Publicerad: 2015-02-02

Senast uppdaterad: 2015-02-02

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan