Hoppa till huvudinnehåll
Studier

Studenter & EU-valet

Inför EU-valet 2024 har Saco studentråd genomfört en undersökning för att ta reda på studenters åsikter och uppfattning om EU, viktiga frågor och om EU-valet i stort.

I alla åldersgrupper har deltagandet i EU-val ökat sedan 2004 vid varje val förutom för förstagångsväljare i förra EU-valet. Totalt röstade 55 procent av de röstberättigade i det förra EU-valet medan det bland förstagångsväljare endast var 44 procent som använde sin rösträtt. I EU-valet 2014 röstade 51 procent av samtliga och 47 procent av förstagångsväljarna.

Studenter är en bred och homogen grupp men den absoluta lejonparten av dem är under 30 år och eftersom det bara är val till Europaparlamentet vart femte år är årets EU-val det första eller andra EU-valet för de flesta studenter.

SCB:s analys av valdeltagandet i EU-valet 2019 visade att det finns ett samband mellan valdeltagande i de nationella parlamentsvalen och valdeltagande i EU-valet i de olika EU-länderna. Sverige präglas av ett relativt högt valdeltagande i de allmänna valen men skillnaden mellan deltagande i de allmänna valen och EU-valet är som störst bland yngre väljare. 2019 var valdeltagandet lägst i åldersgruppen 18–29 år.1

Några lärdomar från vår undersökning:

  • Bättre kunskap om EU höjer valdeltagandet
  • Studenter tycker att politiker och media borde prata mer om EU
  • Miljö och klimat är studenternas viktigaste fråga i EU-valet

Undersökningen genomfördes under våren 2024 av företaget Ungdomsbarometern. Totalt samlades 1020 svar in från högskolestudenter i åldrarna 18–30 år under perioden 20 mars till 14 april genom en digital enkätundersökning. Resultaten i rapporten är viktade på kön och ålder.

Undersökningen är uppdelad i tre delar – Kunskaper och attityder till EU, Inför EU-valet och Information om EU och EU-valet.

Publicerad: 2024-05-23

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Ämne:
EU,
Internationellt,
Studieval,
Utbildning
Dela sidan