Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Lönepremier för forskarutbildade - Utveckling under 2000-talet

Andelen av de anställda med en forskarutbildning har ökat markant. I början av 2000-talet var andelen forskarutbildade en procent. Enligt de senast tillgängliga uppgifterna var andelen 1,6 procent (2022). Det innebär en 60-procentig ökning av andelen forskarutbildade på endast ett par decennier. Forskarutbildade har en högre genomsnittslön än de med kortare utbildning. Men under 2000-talet har de haft en sämre löneutveckling. Avkastningen för denna långa utbildning har minskat i alla sektorer. Utvecklingen är oroande och måste vändas.

Andelen kvinnor bland de forskarutbildade har ökat från 28 till 44 procent mellan 2001 och 2022. Andelen utrikes födda bland de forskarutbildade har ökat från 21 till 37 procent. Bland de med doktorsexamen har andelen ökat från 14 till 27 procent.

Det är positivt att en allt större andel av de anställda har forskarutbildning och även att att sammansättningen av de forskarutbildade har breddats. Det är ett värdefullt och oumbärligt tillskott till samhället som behöver kvalificerad kunskap för att hantera de framtida utmaningarna. 

Forskarutbildade har en högre genomsnittslön än de med kortare utbildning. Men under 2000-talet har lönepremien för doktorsexamen fallit. I genomsnitt har den minskat med cirka 6 procentenheter. Det betyder att premien har minskat med drygt 20 procent. Premien har minskat i samtliga sektorer.

Det är en oroande utveckling att forskarutbildning lönar sig allt sämre. Det kan på sikt försvaga samhällsekonomin.

Lägre avkastning på utbildningen ger mindre incitament för den ansträngning, det engagemang och den uthållighet som krävs för att klara av den. Det kan också medföra negativa konsekvenser för kompetensförsörjningen.   

Kontaktperson

Publicerad: 2024-05-30

Senast uppdaterad: 2024-05-30

Ämne:
Rapport,
Lön,
Utbildning
Dela sidan