Enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning till 69 år

Möjligheten till enskild överenskommelse om extra pensionsavsättning utökas från 1 januari 2024 så att det går att göra en sådan fram till månaden innan man fyller 69 år, tidigare gällde 67 år som högsta ålder.

Publicerad: Torsdag 16 nov 2023

Senast uppdaterad: Torsdag 16 nov 2023

Förändringen gäller i avd II PA-16 (i avd I är åldersgränsen redan 69 år)

Möjligheten att träffa en överenskommelse efter 67 års ålder gäller endast i Saco-S avtal.

Övergångsvis behöver den som redan har en överenskommelse behöva träffa en ny sådan efter årsskiftet när man fyller 67 år. Framöver kommer en ingången överenskommelse att gälla fram tills man fyller 69 år om den inte sägs upp