Saco kommenterar vårbudgeten: Viktigt att tänka långsiktigt även i kristider

Långsiktigt stöd till Ukraina och satsningar för att ta hand om krigets konsekvenser är högt prioriterat. Saco saknar dock långsiktiga satsningar på utbildning, omställning och starka trygghetssystem i vårbudgeten.

Publicerad: Tisdag 19 apr 2022

Senast uppdaterad: Tisdag 19 apr 2022

- Det absolut viktigaste just nu är att kriget mot Ukraina tar slut och att de ryska styrkorna snarast dras tillbaka. Saco stödjer regeringens åtgärder och det är viktigt att EU-länderna arbetar gemensamt för att stärka Europa och långsiktigt stödja Ukraina. Demokratin måste skyddas och stärkas, säger Sacos ordförande Göran Arrius.  

Kriget påverkar den globala ekonomin. Många produkter blir dyrare och osäkerheten håller tillbaka konsumtion och investeringar. Trots att svensk ekonomi är stark nu kan förutsättningarna snabbt förändras. Utmaningarna är stora och det behövs förändringar på många områden. Fokus ska ligga på utbildning, omställning och starka trygghetssystem på både kort och lång sikt.  

- Regeringen säger uttryckligen att det nu är viktigt med en ansvarsfull finanspolitik. Men då borde de också satsa mer på trygghetssystem och utbildning i en tid då osäkerheten är stor, säger Göran Arrius. 

Arbetslösa och sjukskrivna behöver bättre förutsättningar att komma tillbaka. Arbetslöshetsförsäkringen måste reformeras för ökad trygghet och effektivare omställning till nytt arbete. Det behövs en tryggare sjukförsäkring med effektiva och tidiga insatser för rehabilitering tillbaka i arbete.  

Bra utbildning stärker möjligheterna på arbetsmarknaden. Utbildning och kunskap är också avgörande för ekonomisk tillväxt och för det demokratiska självförsvaret.  Ett starkt samhälle förutsätter ett starkt utbildningsystem från förskola till högskola. Skolan måste vara likvärdig och ge alla barn möjlighet att lyckas. Den långsiktiga kompetensförsörjningen måste säkras och det ska vara lätt att ställa om till nytt jobb eller utveckla sig i sitt nuvarande.  

- I höst är det val. I valrörelsen måste kunskap och fakta stå i centrum, säger Göran Arrius. Politiker och aktiva måste tänka efter före, hålla sig till fakta och visa respekt för sina politiska motståndare. Det handlar om att ta långsiktigt ansvar för Sverige.