Om Saco studentråd

Saco studentråd samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund. Det innebär att vi representerar över 100 000 studenter, som i sin tur är samlade i 19 olika fackförbund. Tillsammans utgör vi en sjättedel av Sacos totala medlemsantal.

Intern fokusfråga

Det är viktigt att studenternas åsikter och perspektiv kommer fram i frågor som kommer att påverka, och påverkas av, oss. Det är inte bara en fråga om demokrati, det gynnar också förbund och medlemmar. Därför antog 2016 års kongress den interna fokusfrågan ”Kunskapsutbyte mellan studenter, doktorander och yrkesverksamma i Saco” för 2017 och 2018.