Om Saco studentråd

Saco studentråd samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund. Det innebär att vi representerar över 100 000 studenter, som i sin tur är samlade i 19 olika fackförbund. Tillsammans utgör vi en sjättedel av Sacos totala medlemsantal.

Intern fokusfråga

Det är viktigt att studenternas åsikter och perspektiv kommer fram i frågor som kommer att påverka, och påverkas av, oss. Därför antog 2014 års kongress den interna fokusfrågan ”Studenterna i Saco” för 2015 och 2016.