Om Saco studentråd

Saco studentråd samlar studentsektionerna inom Sacos medlemsförbund. Det innebär att vi representerar över 100 000 studenter, som i sin tur är samlade i 18 olika fackförbund. Högre utbildning har vi alla gemensamt, och de vi representerar studerar allt från arkitektur och biomedicin till juridik och arbetsterapi. Tillsammans utgör vi en sjättedel av Sacos totala medlemsantal.

Politiker och beslutsfattare lyssnar på oss studenter

Vi påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitik utifrån studenters och nyutexaminerades situation. De senaste åren har vi lyft frågor som gäller, till exempel relevanta sommarkurser, matchning på arbetsmarknaden, och studenters inkludering i socialförsäkringarna. Sådana initiativ får effekt – politiker, beslutsfattare och allmänheten lyssnar på oss.

Saco studentråd är partipolitiskt obundet, och har därför friheten att driva frågor förbehållslöst. Det gör att vi kan vara sakliga och tydliga i frågor som lätt kan tyckas komplicerade. Vi delar Sacos vision om att utbildning ska löna sig, och ser gärna att det sker direkt efter att du är klar med din utbildning. Akademikernas roll i samhället är viktig och alla akademiker har något gemensamt – man har någon gång varit student.

Vi drivs av studenter, för studenter

Saco studentråd är Sveriges största fackliga studentorganisation. Vi samlar de nära 105 000 studenter som är medlemmar i Sacoförbunden men är politiskt fristående från Saco. Däremot har vi en rådgivande funktion inom Saco och sitter med i bland annat Sacos styrelse.

Studentsektionerna

Studentsektionerna i Sacos förbund samlar medlemmar inom nästan alla utbildningsområden, på alla utbildningsnivåer och över hela landet. I studentsektionerna kan medlemmar engagera sig i frågor som rör deras utbildning och framtida profession. Studentsektionen för också studenternas talan i förbunden.

För information om medlemskap och engagemang besök ditt förbunds hemsida.

Kongressen

Kongressen är Saco studentråds högsta beslutande organ. Studentsektionerna utser de ombud som ska besluta om Studentrådets politiska inriktning och utse styrelsen. Kongressen hålls årligen. 

Medlemsråd

Medlemsråden är en plattform för studentsektionerna att träffa varandra och Saco studentråds styrelse. Där diskuteras aktuella frågor som rör Saco studentråds politik och verksamhet. I fokus står även studentsektionernas utmaningar och tankar kring sin verksamhet.

Saco studentråd anordnar vanligtvis medlemsråd två-tre gånger per år. 

Presidieråd

Presidieråden är till för ordförande och vice ordförande i studentsektionerna. Det leds av Saco studentråds ordförande och vice ordförande. Ordförandenätverket är en informell arena där ledarskap främst är i fokus. 

Styrelsen

Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande är arvoderad på heltid och vice ordförande på 100 %.  

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om.