Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande är arvoderad på heltid och vice ordförande på 75 %.

Senast uppdaterad: Tisdag 20 jun 2017

Kontaktpersoner

Malin Påhls, Ordförande i Saco studentråd
malin.pahls@saco.se

0720-78 30 54

Carl Hellström, Vice ordförande i Saco studentråd
carl.hellstrom@saco.se

073-6323392

Christian Bechara, Ledamot i Saco studentråds styrelse
christian.bechara@saco.se
Marcus Bäcklund, Ledamot i Saco studentråds styrelse
marcus.backlund@saco.se
Henrietta Flodell, Ledamot i Saco studentråds styrelse
henrietta.flodell@saco.se
Linnea Jahn, Ledamot i Saco studentråds styrelse
linnea.jahn@saco.se
Isak Skogstad, Ledamot i Saco studentråds styrelse
isak.skogstad@saco.se
Jinnie Stork, Ledamot i Saco studentråds styrelse
jinnie.stork@saco.se
Lisa Svensson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
lisa.svensson@saco.se