Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande är arvoderad på heltid och vice ordförande på 75 %.

Senast uppdaterad: Onsdag 9 jan 2019

Kontaktpersoner

Mimmi Rönnqvist, Ordförande i Saco studentråds styrelse
mimmi.ronnqvist@saco.se

0706159388

Åsa Ström, Vice ordförande Saco studentråds styrelse
asa.strom@saco.se

0703131699

Marcus Bäcklund, Ledamot i Saco studentråds styrelse
marcus.backlund@saco.se
Lina Arvidsson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
lina.arvidsson@saco.se
Emma Sjögren, Ledamot i Saco studentråds styrelse
Paula Savina, Ledamot i Saco studentråds styrelse
Roza Kizil, Ledamot i Saco studentråds styrelse
Tobias Åresten, Ledamot i Saco studentråds styrelse
Anna Knoph, Ledamot i Saco studentråds styrelse