Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande är arvoderad på heltid och vice ordförande på 75 %.

Senast uppdaterad: Onsdag 25 jul 2018

Kontaktpersoner

Malin Påhls Hansson, Ordförande i Saco studentråd
malin.pahls@saco.se

0720-78 30 54

Linnéa Jahn, Vice ordförande i Saco studentråds styrelse
linnea.jahn@saco.se

0703-13 16 99

Marcus Bäcklund, Ledamot i Saco studentråds styrelse
marcus.backlund@saco.se
Lisa Svensson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
lisa.svensson@saco.se
Lina Arvidsson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
lina.arvidsson@saco.se
John-Erik Bergkvist, Ledamot i Saco studentråds styrelse
john-erik.bergqvist@saco.se
Mimmi Rönnqvist, Ledamot i Saco studentråds styrelse
mimmi.ronnqvist@saco.se
Åsa Ström, Ledamot i Saco studentråds styrelse
asa.strom@saco.se
Nils Karlsson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
nils.karlsson@saco.se