Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid.

Senast uppdaterad: Fredag 2 jul 2021

Kontaktpersoner

Albert Ohlin, Ordförande i Saco studentråds styrelse
albert.ohlin@saco.se
Adam Kedert, Vice ordförande i Saco studentråds styrelse
adam.kedert@saco.se
Alva Söderbäck, Ledamot i Saco studentråds styrelse
alva.soderback@saco.se
Colin Andersson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
colin.andersson@saco.se
Josefine Rasmusson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
josefine.rasmusson@saco.se
Love Chrisson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
love.chrisson@saco.se
Sanna Nyholt, Ledamot i Saco studentråds styrelse
sanna.nyholt@saco.se
Stefan Haking, Ledamot i Saco studentråds styrelse
stefan.haking@saco.se
Titus Fridell, Ledamot i Saco studentråds styrelse
titus.fridell@saco.se