Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid.

Senast uppdaterad: Onsdag 16 okt 2019

Kontaktpersoner

Mimmi Rönnqvist, Ordförande i Saco studentråds styrelse
mimmi.ronnqvist@saco.se

0706159388

Åsa Ström, Vice ordförande Saco studentråds styrelse
asa.strom@saco.se

0703131699

Marcus Bäcklund, Ledamot i Saco studentråds styrelse
marcus.backlund@saco.se
Lina Arvidsson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
lina.arvidsson@saco.se
Tobias Åresten, Ledamot i Saco studentråds styrelse
tobias.aresten@saco.se
Julia Lundström, Ledamot i Saco studentråds styrelse
julia.bostrom@saco.se
Henry Gergis, Ledamot i Saco studentråds styrelse
henry.gergis@saco.se
Ninni Ahlin, Ledamot i Saco studentråds styrelse
ninni.ahlin@saco.se
Adam Kedert, Ledamot i Saco studentråds styrelse
adam.kedert@saco.se