Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid.

Senast uppdaterad: Måndag 22 jun 2015

Kontaktpersoner

Mimmi Rönnqvist, Ordförande i Saco studentråds styrelse
mimmi.ronnqvist@saco.se

0706159388

Åsa Ström, Vice ordförande Saco studentråds styrelse
asa.strom@saco.se

0703131699

Albert Ohlin, Ledamot i Saco studentråds styrelse
albert.ohlin@saco.se
Alva Söderbäck, Ledamot i Saco studentråds styrelse
alva.soderback@saco.se
Maja Straht, Ledamot i Saco studentråds styrelse
maja.straht@saco.se
Nicholas Pavasovic, Ledamot i Saco studentråds styrelse
nicholas.pavasovic@saco.se
Niva Ekgren, Ledamot i Saco studentråds styrelse
niva.ekgren@saco.se
Sam Mubarak, Ledamot i Saco studentråds styrelse
sam.mubarak@saco.se
Tobias Åresten, Ledamot i Saco studentråds styrelse
tobias.aresten@saco.se