Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid.

Senast uppdaterad: Fredag 2 jul 2021

Kontaktpersoner

Albert Ohlin, Ordförande i Saco studentråds styrelse
albert.ohlin@saco.se
Maja Straht, Vice ordförande i Saco studentråds styrelse
maja.straht@saco.se
Alva Söderbäck, Ledamot i Saco studentråds styrelse
alva.soderback@saco.se
Eva Pohjanen, Ledamot i Saco studentråds styrelse
eva.pohjanen@saco.se
Fares Abugharbia, Ledamot i Saco studentråds styrelse
fares.abugharbia@saco.se
Sam Mubarak, Ledamot i Saco studentråds styrelse
sam.mubarak@saco.se
Sanna Nyholt, Ledamot i Saco studentråds styrelse
sanna.nyholt@saco.se