Saco studentråds styrelse

Styrelsen är ett exekutivt och strategiskt organ som ansvarar för att verkställa den politik och verksamhet som kongressen beslutat om. Saco studentråds styrelse består av en ordförande, en vice ordförande samt 5-7 ledamöter. Studentrådets ordförande och vice ordförande är arvoderade på heltid.

Senast uppdaterad: Fredag 12 apr 2019

Kontaktpersoner

Mimmi Rönnqvist, Ordförande i Saco studentråds styrelse
mimmi.ronnqvist@saco.se

0706159388

Åsa Ström, Vice ordförande Saco studentråds styrelse
asa.strom@saco.se

0703131699

Marcus Bäcklund, Ledamot i Saco studentråds styrelse
marcus.backlund@saco.se
Lina Arvidsson, Ledamot i Saco studentråds styrelse
lina.arvidsson@saco.se
Emma Sjögren, Ledamot i Saco studentråds styrelse
emma.sjogren@saco.se
Paula Savina, Ledamot i Saco studentråds styrelse
paula.savina@saco.se
Tobias Åresten, Ledamot i Saco studentråds styrelse
tobias.aresten@saco.se
Anna Knoph, Ledamot i Saco studentråds styrelse
anna.knoph@saco.se