När det värsta händer

Så agerar du som chef när det värsta händer. Vi har tillsammans med Saco Chefsråd listat fem sätt att agera när en medarbetare blir svårt sjuk, drabbas av psykisk ohälsa eller dör.

Nyckelord:
Chef

Att agera vid svåra livshändelser som sjukdom och död är en av de svåraste delarna av chefskapet. Det finns inte ett rätt sätt att agera på. Det handlar mycket om att vara lyhörd och anpassa sitt ledarskap efter situation och person. Saco Chefsråd, som består av erfarna chefer från olika delar av arbetslivet, har diskuterat frågan och delar med sig av sina tankar och erfarenheter.

1. Personligt och professionellt

Det gäller att kunna både visa medmänsklighet och agera professionellt i sin roll som chef. Tänk på att din profession är chefen och inte kuratorn. Respektera alltid individen så långt som möjligt. Håll kontakten med medarbetare vid längre sjukskrivningar, visa att du bryr dig. Fråga personen hur hen vill hantera situationen. Informera alltid i förväg vad du kommer att göra och vilken information som kommer att ges till vem. Berätta också varför du gör som du gör.

Den här typen av nära ledarskap kräver förtroende och förtroende måste byggas långsiktigt. Ha regelbundna samtal med dina medarbetare – var inställd på att det tar tid. På så sätt fångar du också lättare upp om någon mår dåligt.

2. Se till hela gruppens bästa

Trots målsättningen att alltid respektera individen, kan du ibland som chef bli tvungen att till exempel berätta för kollegorna om en persons sjukdom, om den påverkar arbetet, även om personen helst inte vill det. Ibland kan du också bli tvungen att agera om personen inte kan utföra sitt jobb eller övriga medarbetare påverkas i situationen. Se till att övriga medarbetare får information och stöd i sin oro eller sorg. En välfungerande arbetsgrupp kan också vara ett bra stöd för en sjukskriven medarbetare. Glöm inte bort dig själv, ta hjälp att hantera det som hänt och använd ditt nätverk eller din mentor.

 3. Ta ledarrollen

När någon blir svårt sjuk eller dör hamnar organisationen i en form av kris. Det är då viktigt att chefen tar på sig ledarrollen och agerar tydligt. Övriga medarbetare behöver få veta hur situationen påverkar deras jobb och hur de kan hjälpa och stödja.

Det gäller också om du misstänker att någon av dina medarbetare inte mår bra. Troligen har du grund för dina farhågor. Då är det viktigt att agera snabbt och ta upp frågan med medarbetaren. Det blir bara svårare om du väntar.


4. Anpassa efter situationen

Tänk arbetsförmåga i stället för sjukdom. Fundera på hur du kan anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetstiden. Kan personen jobba hemifrån? Särskilt vid psykisk ohälsa kan det vara svårt att veta hur länge sjukskrivningen kommer att vara och då gäller det att följa upp och vara beredd att fatta nya beslut utifrån nya förutsättningar.


5. Följ rutiner

Nedskrivna rutiner och riktlinjer kan vara bra, särskilt vid dödsfall och andra allvarligare händelser. Det kan handla om hur information till övriga personalen ska ske, om minnesstund ska ordnas, hur e-post och kontaktuppgifter på hemsidan ska hanteras, om blommor ska skickas till anhöriga och så vidare. Behandla alla lika, oavsett ställning eller popularitet. Ha koll på vilka övriga instanser som du behöver samarbeta med. Det kan till exempel vara företagshälsovården, facket och HR.