Fastighetsmäklare

En fastighetsmäklare är den förmedlande länken i bostadsaffären mellan säljare och köpare. Det finns även andra mäklaryrken där man förmedlar eller handlar med företag, aktier eller värdepapper  (se banktjänsteman).

Kort om fastighetsmäklare


Som fastighetsmäklare är du länken mellan säljare och köpare i en i bostads- eller fastighetsaffär. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen från kontroll av ägarförhållanden, till annonsering, visning och upprättande av köpekontrakt. Det krävs att du har kunskap i juridik, byggnadsteknik, fastighetsvärdering och ekonomi, och du ska även fungerar som opartisk rådgivare. Vanligaste arbetsgivaren är mäklarföretag men även banker, fastighetsbolag och försäkringsbolag anställer fastighetsmäklare. För att kunna bli registrerad som fastighetsmäklare har Fastighetsmäklarinspektionen beslutat att du ska ha tre års studier på högskolenivå.

 

JobbetVad tjänar fastighetsmäklare?

Det är vanligt med hundra procent provisionsbaserade löner och därmed är variationen mycket stor, beroende på var i landet du arbetar, hur skicklig du är, läget på bostadsmarknaden och vilket företag du representerar.

De flesta fastighetsmäklarna, 64 procent, har provisionsbaserad inkomst. En mäklare har i genomsnitt en årsinkomst på 300000 – 500000 kr. Endast 4 procent av mäklarna har en årsinkomst på över 1 miljon.

Finns det jobb för fastighetsmäklare?

Enligt Arbetsförmedlingen det stor konkurrens om jobben. Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara hård konkurrens om jobben för fastighetsmäklare det närmaste året. Jobbmöjligheterna är bättre för erfarna fastighetsmäklare som är etablerade på arbetsmarknaden. På fem och tio års sikt förväntas konkurrensen om jobben vara fortsatt hård.

Vad jobbar fastighetsmäklare med?

För att bli registrerad som fastighetsmäklare måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller högskola. Du ska dessutom praktisera hos en registrerad fastighetsmäklare i tio veckor. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Det underlättar om man dessutom har ett genuint intresse för människor och förmåga att visa omsorg om samtliga parter som är inblandade i en bostadsaffär. I arbetsuppgifterna ingår att skapa kontakter mellan köpare och säljare och att hjälpa parterna till ett avtal som har en skälig avvägning mellan partsintressena. Fastighetsmäklaren ska vara opartisk i sin relation mellan köpare och säljare, vilket innebär att båda parter ska kunna lita på fastighetsmäklaren och få den rådgivning som var och en behöver. I ett avseende har mäklaren en närmare anknytning till sin uppdragsgivare och detta gäller själva prisfrågan och närbesläktade överlåtelsevillkor.

Arbetet består såväl av administrativt arbete på kontor som besiktning av fastigheter och visningar i samband med försäljning.

Det dagliga arbetet kräver kunskaper i juridik, byggnadsteknik, fastighetsvärdering och ekonomi. Arbetstiderna är naturligtvis oregelbundna, eftersom det i många fall handlar om kundmöten på kvällar och helger.

I dag finns cirka 7093 registrerade fastighetsmäklare under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen.

Långt ifrån alla som genomgår utbildningen väljer att arbeta som fastighetsmäklare. En del finns i andra yrken som till exempel på banker, fastighetsförvaltning, kommunala bostadsbolag och andra närstående fastighets- och bostadsrelaterade verksamheter.

Jobba utomlands med en svensk utbildning

I vissa länder är mäklaryrket reglerat, det vill säga det fordras tillstånd eller registrering och i dessa EU-länder kan krävas praktik eller kunskapsprov för yrkesutövning. För frågor som rör förutsättningarna för att verka som fastighetsmäklare i utlandet hänvisas du till respektive lands ambassader.

Utbildning


Fastighetsmäklarinspektionen har beslutat att för registrering som fastighetsmäklare ska krävas högskoleutbildning på 120 hp. Fastighetsmäklarprogrammet finns på ett antal utbildningsinstanser i Sverige. Se aktuell information på www.studera.nu

För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha dels teoretisk utbildning från universitet eller högskola, dels praktik. Den teoretiska utbildningen ska vara inom kunskapsområdena fastighetsförmedling, civilrätt, fastighetsrätt, skatterätt, ekonomi, byggnadsteknik och fastighetsvärdering.

Du ska ha utbildning från universitet eller högskola med offentlig huvudman eller hos enskild utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina i de aktuella ämnena.

Väljer du att läsa hos annan utbildningsanordnare, så som folkuniversitet eller s.k. fria universitet eller liknande, måste du få dessa kurser tillgodoräknade vid ett universitet eller högskola med offentlig huvudman innan du ansöker om registrering.

Utbildningen ska omfatta minst 120 högskolepoäng (hp) fördelade på följande kunskapsområden:

  • fastighetsförmedling (minst 30 hp)
  • civilrätt (minst 15 hp)
  • fastighetsrätt (minst 15 hp)
  • skatterätt (minst 7,5 hp)
  • ekonomi (minst 15 hp)
  • byggnadsteknik (minst 7,5 hp)
  • fastighetsvärdering (minst 7,5 hp)

Resterande 22,5 hp ska vara fördjupning eller breddning inom något av de nämnda kunskapsområdena eller inom nationalekonomi.

Registrering beviljas av den statliga myndigheten Fastighetsmäklarinspektionen och på deras hemsida kan du läsa mer om utbildningskraven: www.fmi.se.

Inriktningar & vidareutbildning

Branschorganisationerna, till exempel Mäklarsamfundet, bedriver fort- och vidareutbildning, se www.maklarsamfundet.se .

Här kan du studera

Följande universitet och högskolor erbjuder programutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.
Universiteten och högskolorna har ett eget ansvar för att de erbjudna fastighetsmäklarutbildningarna är anpassade till rådande utbildningskrav.

Följande universitet och högskolor erbjuder påbyggnadsutbildningar med fastighetsmäklarinriktning.

Kurser i enstaka ämnen kan läsas även vid andra universitet och högskolor. Respektive universitet eller högskola kan ge närmare information.

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B. Eller: Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1 b / 1a1+1a2. Se information om behörighet på Studera.nu.

Utlandsstudier

Vissa delar i fastighetsmäklarutbildningen kan du tillgodoräkna dig om du studerar utomlands. Det är Fastighetsmäklarinspektionen som godkänner eventuell utbildning, förutom den som bedrivs på högskolor och universitet enligt ovan.

Källa och mer information

 Mäklarsamfundet, www.maklarsamfundet.se


Sacos experter på det här yrket

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.