Jägmästare

Jägmästare har en bred skoglig kompetens, spetsad med branschkunskap, ledarskap och organisation.  Som jägmästare arbetar du ofta med produktion och naturvård för ser till att skogen tas tillvara på ett hållbart sätt som naturresurs och råvara.

Senast uppdaterad: Måndag 5 sep 2022

Kort om jägmästare


Jägmästare är inriktade på att arbeta med skogliga frågor. De förvaltar skog med hänsyn till sociala, ekonomiska och biologiska aspekter. Som jägmästare är det vanligt att du har en tjänst på ledande nivå eller som specialist inom privat sektor, på ett skogsföretag eller inom skogsindustrin. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra vanliga arbetsgivare.

Fem års heltidsstudier leder fram till en yrkesexamen som jägmästare på masternivå. Du kan också avsluta studierna efter en treårig kandidatexamen. För dig som är intresserad av en kortare utbildning kan också utbildningen till Skogsmästare vara ett alternativ.

Jobbet


 Hur mycket tjänar jägmästare?

Se Naturvetare

Finns det jobb för jägmästare?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadssprognos Framtidsutsikter eller Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade med skoglig kompetens.

Vad jobbar jägmästare med?

Jägmästare arbetar ofta i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning eller med miljö och naturvård. De har ofta en tjänst på ledande nivå eller som specialist. En viktig uppgift är att förena olika intressen som produktion, miljö och friluftsliv. Jägmästare kan också arbeta som skogliga ekonomer, fastighetsmäklare, på elnätsbolag eller vara egenföretagare.

De är ofta anställda på skogsföretag och inom skogsindustrin. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra stora arbetsgivare. En del jägmästare ägnar sig också åt forskning på framför allt SLU.

Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både på svenska skogsföretag och på utlandsägda bolag och i internationella organisationer. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen.

Vanliga titlar för jägmästare är skogskonsulent (se under skogsmästare), produktionsledare (ansvar för någon del av verksamheten på ett skogsbolag), forskare, virkesköpare (köper in skog från skogsägare) och chef. Naturvetarna bedömer att det finns cirka 1 800 yrkesverksamma jägmästare.

Du kan läsa mer om vad naturvetare med skoglig kompetens arbetar med på Naturvetarnas webb.

Jobba utomlands med en svensk examen

Det går oftast bra. Den internationella titeln för jägmästare är Master of Science in Forestry.

Utbildning


Jägmästarutbildningen är en yrkesutbildning som är intimt förknippad med skogsbranschen. De första tre åren läses kurser i biologi, ekologi, marklära, skogsskötsel, statistik, skogsekonomi, skoglig planering, skogsteknik och virkeslära. Utbildningen ger bred kunskap när det gäller att förvalta och förädla naturresursen skog.

De teoretiska studierna varvas med fältstudier och studiebesök på skogliga organisationer. Utöver kunskaper om skogens ekologi och skötsel får du kunskaper om produktion och planering, ekonomi samt organisation och ledarskap.

Utbildningens längd

För att bli jägmästare läser du först en treårig kandidatutbildning för att därefter fortsätta på ett tvåårigt masterprogram. 5 års studier (300 hp) krävs för att få en yrkesexamen som jägmästare. 

Om du är intresserad av en kortare skoglig utbildning kan en utbildning till Skogsmästare vara ett alternativ.

Inriktningar & vidareutbildning

Det finns masterprogram inriktade mot skogsförvaltning, förädling eller råvaruförsörjning. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta på en forskarutbildning för att så småningom få en skoglig doktorsexamen. För mer info besök www.slu.se.

Här kan du studera

De första tre åren studerar du på SLU i Umeå, www.slu.se. Under det fjärde och femte året har du även möjlighet att studera i Alnarp eller Uppsala. Det finns också skoglig utbildning på Linnéuniversitetet i Växjö.

Behörighet

För jägmästarprogrammet krävs särskild behörighet. Se information om behörighet på Studera.nu och på relevant lärosäte för aktuell information.

Utlandsstudier

För jägmästarstudenter finns goda möjligheter att studera utomlands. Kontakta SLU för mer information.


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se