Jägmästare

Jägmästare förädlar och förvaltar skog. De kan arbeta med allt från plantering till hantering alla skogliga produkter såsom virke, pappersmassa, fiber och bioenergi.

Kort om jägmästare


Jägmästaren är en skogstjänsteman som arbetar administrativt med skogsfrågor. De är expert på hur skogen ska förvaltas ur sociala, ekonomiska och biologiska aspekter, men har också kunskap om hanteringen av vilt och fisk. Som jägmästare är det inte ovanligt att inneha en tjänst på ledande nivå eller som specialist inom privat sektor, på skogsföretag eller inom skogsindustrin. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra stora arbetsgivare.

Fem års heltidsstudier leder fram till en yrkesexamen som jägmästare på masternivå. För dig som är intresserad av en kortare utbildning kan Skogsmästare vara ett alternativ.

Jobbet


 Hur mycket tjänar jägmästare?

Se naturvetare

Finns det jobb för jägmästare?

  • För nyexaminerade: Balans på arbetsmarknaden - det finns ungefär lika många utbildade som det finns jobb.
  • För erfarna: Balans på arbetsmarknaden.

Prognos om fem år

Läs om jobbchanserna om fem år i vår arbetsmarknadssprognos Framtidsutsikter eller Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för utbildade med skoglig kompetens.

Vad jobbar jägmästare med?

Jägmästare arbetar ofta i skogsbranschen inom områden som skogsbruk, marknadsföring, försäljning, ekonomi, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning eller med miljö och naturvård. De har ofta en tjänst på ledande nivå eller som specialist och en viktig uppgift är att förena olika intressen som produktion, miljö och friluftsliv. 

Jägmästare finns på arbetsmarknadens alla sektorer. Många anställs inom privat sektor, på skogsföretag och inom skogsindustrin. Länsstyrelser och andra myndigheter såsom Skogsstyrelsen är andra stora arbetsgivare. En del jägmästare ägnar sig också åt forskning på framför allt SLU.

Möjligheterna att arbeta internationellt ökar både på svenska skogsföretag och på utlandsägda bolag och i internationella organisationer. Många jägmästare startar också egna företag inom försäljning, service eller konsultverksamhet riktad mot de större företagen i skogsnäringen.

Vanliga titlar för jägmästare är skogskonsulent (se under skogsmästare), produktionsledare (ansvar för någon del av verksamheten på ett skogsbolag), forskare, virkesköpare (köper in skog från skogsägare) och chef. Naturvetarna bedömer att det finns cirka 2 500 yrkesverksamma jägmästare.

Du kan läsa mer om vad naturvetare med skoglig kompetens arbetar med på Naturvetarnas webb.

Jobba utomlands med en svensk examen

Det går oftast bra, den internationella titeln för jägmästare är Master of Science in Forestry.


Utbildning


Jägmästarutbildningen är en yrkesutbildning som är intimt förknippad med skogsbranschen. Utbildningen ger bred kunskap när det gäller att förvalta och förädla naturresursen skog. De teoretiska studierna varvas med fältstudier och studiebesök på skogliga organisationer. Utöver kunskaper om skogens ekologi och skötsel får du kunskaper om produktion och planering, ekonomi samt organisation och ledarskap.

Utbildningens längd

5 år (300 hp) leder fram till en yrkesexamen som jägmästare på masternivå. 

För dem som är intresserade av en kortare utbildning kan Skogsmästare vara ett alternativ.

Inriktningar & vidareutbildning

Efter tre terminer på jägmästarutbildningen väjer du inriktning mot skogshushållning, skogsindustriell ekonomi eller skogsekosystemets funktion och skötsel. Efter avslutad utbildning kan du fortsätta på en forskarutbildning för att så småningom få en skoglig doktorsexamen.

Här kan du studera

De första tre åren studerar jägmästare på SLU i Umeå, www.slu.se. Under det fjärde och femte året har de även möjlighet att studera i Alnarp eller Uppsala. Det finns också skoglig utbildning på Linnéuniversitetet i Växjö.

Behörighet

För jägmästarprogrammet krävs särskild behörighet. Se information om behörighet på Studera.nu och på relevant lärosäte för aktuell information.

Utlandsstudier

För jägmästarstudenter finns goda möjligheter att studera utomlands. Kontakta SLU för mer information.


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se