Trädgårdsingenjör

Trädgårdsingenjörer arbetar professionellt med växter, frukt och grönt. Odling, produktutveckling, kvalitet, transport och förvaring i butik, samt att planera trädgårdar är vanliga arbetsuppgifter.

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2023

Kort om trädgårdsingenjör


Som trädgårdsingenjör arbetar du med växter. Du kan vara odlingsansvarig på trädgårdsföretag som producerar prydnadsväxter, grönsaker och frukt men också fungera som rådgivare med expertkunskap om vilka växter som trivs på en viss växtplats. Att utveckla och kundanpassa trädgårdsföretagens sortiment är en annan viktig uppgift tillsammans med marknadsföring och försäljning. Trädgårdsingenjörer kan jobba på plantskolor, mataffärer, frukt- och grönsaksgrossister, kommuner m.m.

En trädgårdsingenjörsexamen kräver heltidsstudier på högskolenivå under fyra terminer och ges endast vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Trädgårdingenjörers jobb


Trädgårdsingenjörers lön

Enligt Naturvetarnas lönestatistik för år 2022 tjänar de flesta trädgårdsingenjörer cirka 33 800 kr/mån. 

Naturvetarna rekommenderar alla sina medlemmar att ta kontakt med förbundet för personlig lönerådgivning innan de accepterar ett erbjudande om jobb.

På den här sidan kan du jämföra månadslöner, livslöner och möjlighet till löneutveckling för många olika högskoleutbildningar.

Finns det jobb för trädgårdsingenjörer?

Arbetsmarknaden för nyexaminerade idag: stor konkurrens 
Prognos för nyexaminerade till år 2028: balanserad 
 
Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 för nyexaminerade, på en skala från 1 till 5, där 1 innebär en mycket låg osäkerhet och 5 innebär en mycket hög osäkerhet. 
 
Arbetsmarknaden är dock svårbedömd eftersom arbetsgivarna anser att det är svårt att rekrytera, samtidigt som gruppens arbetslöshet är betydligt högre än för andra naturvetare. Naturvetarnas bedömning är att det mycket stor konkurrens om jobbtillfällen för trädgårdsingenjörer. Det är framförallt svårt att hitta jobb under vinterhalvåret och i norra Sverige. 

Läs mer om jobbchanserna i vår arbetsmarknadprognos Framtidsutsikter samt i Naturvetarnas arbetsmarknadsinformation för naturvetare med utbildning inom trädgård.

Vad jobber trädgårdsingenjörer med?

Trädgårdsingenjörer är ofta odlingsansvariga på trädgårdsföretag som producerar prydnadsväxter, grönsaker eller frukter. Inköp, rådgivning samt marknadsföring och försäljning är andra vanliga arbetsuppgifter. Rådgivningen kan handla om allt ifrån att hitta en lämplig växt för en viss växtplats till att utforma marknadsföringsstrategier.

Att utveckla och kundanpassa trädgårdsföretagens sortiment är en viktig uppgift för många trädgårdsingenjörer. Andra arbetar med kvalitetsfrågor och är experter på hela hanteringen från skörd till kund. Trädgårdsingenjörer inriktade mot design kan formge och utveckla offentliga och privata trädgårdar eller planteringar både utomhus och inomhus.

Arbetsgivare kan exempelvis vara större eller mindre trädgårdsföretag såsom gardencentra eller plantskolor, mataffärer, grossister för frukt och grönt, producentorganisationer, naturbruksskolor, kommuner, kyrkan samt fastighetsföretag.

Vanliga titlar för trädgårdsingenjörer är trädgårdsingenjör, säljare/försäljare, arbetsledare, trädgårdsmästare och projektledare. Många trädgårdsingenjörer är chefer och företagare. Naturvetarna uppskattar att det finns ca 600 yrkesverksamma personer som är trädgårdsingenjörer eller har liknande kompetens.

Jobba utomlands med en svensk trädgårdsingenjörsexamen

Den engelska benämningen av examen heter Degree och Bachelor of Science with major in Biology/Horticultural Science/Business Administration/Landscape Planning.

Utbildning till trädgårdsingenjör


Om utbildningen

Utbildningen är tydligt inriktad mot trädgårdsbranschen, som omfattar odling av prydnadsväxter, grönsaker och frukt både på friland och i växthus. Bred kunskap om växter kännetecknar trädgårdsingenjörsprogrammet. Entreprenörskap, samt teknologiska och biologiska grunder för odling och växtskydd är viktiga inslag. Du lär dig hur olika trädgårdsväxter reagerar på odlingsförhållanden som jord, klimat, vatten och miljöförändringar. Utbildningen ger kunskap om hur trädgårdsföretag fungerar, samt om produkter som odlas idag eller kan komma att odlas i framtiden.

Utöver den utbildning till trädgårdsingenjör som erbjuds av SLU finns flera andra högskoleutbildningar inom området trädgård. Se www.studera.nu för information.

Hur lång är utbildningen?

Utbildningen leder efter tre år (180 hp) fram till en kandidatexamen i biologi, trädgårdsvetenskap, landskapsplanering eller företagsekonomi beroende på inriktning. Det är även möjligt att ta ut en yrkesexamen som trädgårdsingenjör.

Vilka inriktningar och vidareutbildningar finns?

Inriktningen odling ger insikt i olika odlingsmetoder, skötselåtgärder och hur man förebygger växtskyddsproblem som sjukdomar och skadegörare. Inriktningen ger också kunskaper om produktkvalitet, samt produktutveckling och hantering efter skörd.

Designinriktningen handlar om att formge och gestalta trädgårdsrum inom- och utomhus. Kunskap om material, både växter och andra material, är en viktig del av utbildningen. Efter kandidatexamen finns möjlighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Här kan du studera

SLU, Alnarp utanför Lund/Malmö. Mer information hittar du på www.slu.se. Andra utbildningar inom trädgård hittar du på Studera.nu.

Behörighet

Se information om behörighet på SLU eller Studera.nu.

Utlandsstudier

Studier utomlands är möjliga under utbildningens tredje år.

Har du en utländsk examen?

För att arbetsgivare lättare ska förstå vad du har för kunskaper är det bra att ha översatt din utländska utbildning till motsvarande utbildning i Sverige. Om du har en avslutad utländsk högskoleutbildning kan du få den bedömd av Universitets- och högskolerådet, UHR. Du får då ett dokument (utlåtande) som du kan använda för att visa vilken utländsk examen du har när du söker jobb. Utlåtandet anger kortfattat vilken svensk examen din utländska examen motsvarar. Läs mer på www.uhr.se

Bedömningen är gratis. Arbetsgivare kan snabbt få hjälp att bedöma utbildning. Detta är också kostnadsfritt. Det är också möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande från UHR.

Do You Have a Foreign University Degree?  

If you have a foreign qualification, such as a university degree, the Swedish Council for Higher Education can assist you with an evaluation. The degree certificate is free of charge and translates your foreign degree to a Swedish equivalent, which may facilitate the hiring process to your future job.  

Read more on www.uhr.se 

The evaluation of your qualification at the Swedish Council for Higher Education can also be utilized by employers that want to determine the Swedish equivalent of your degree or qualification. Nonetheless, you are eligible to apply for jobs without a statement from the Swedish Council for Higher Education. 


 

Naturvetarna är Sacos experter på naturvetaryrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.

Naturvetarna

www.naturvetarna.se