Webbredaktör

En webbredaktör arbetar direkt mot Internet och intranätet, utvecklar webbplatsen, fyller den med innehåll och ansvarar för att den hålls aktuell.

Man bör skilja mellan webmaster och webbredaktör. En webmaster ansvarar i första hand för teknisk drift (nätverk, databashantering, programmering). En webbredaktör ansvarar i första hand för redigering och publicering av informationen.

Läs mer om det här yrket under Kommunikationsyrken.

DIK är Saco expert på kommunikationsyrken

Sacos förbund arbetar med att hjälpa sina medlemmar i karriärfrågor och med förbättra deras arbetsvillkor. Därför är de experter på de yrken och utbildningar de företräder. De har också skrivit informationen om yrket på den här sidan.