TORSDAG 5 NOVEMBER

Ny som chef - Gävle

11:30 - 14:30 Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle

Välkommen till ett inspirerande och matnyttigt seminarium för dig som är ny i chefsrollen, eller kanske på väg att bli chef. Föreläser gör Carl-Johan Wägner, coach och föreläsare inom bland annat beteendeanalys och teamutveckling med erfarenhet från näringslivet, forskning samt som trafikledare på SL.

Saco arrangerar seminariet för chefer i samarbete med medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA), Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, Saco-förbundet Trafik och Järnväg (TJ), SRAT, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) och Sveriges Veterinärförbund.

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbefattning eller snart ska tillträda. Du kan bara anmäla dig om du är medlem i något av ovanstående Sacoförbund. Du måste ange vilket förbund du är medlem i när du anmäler dig. 

 

Ny som chef - Vad kännetecknar ett gott ledarskap och vad behöver du för att utvecklas och lyckas?

Föreläsare: Carl-Johan Wägner

Att vara ny i sin ledar- eller chefsroll är en spännande utmaning, men det innebär också att ställas inför nya situationer, krav och förväntningar. Genom att vara medveten om och agera utifrån några grundläggande principer den första tiden kan du lägga en god grund för ditt framtida ledarskap. Under den här föreläsningen kommer du får svar på många av de frågor som du som är ny som chef troligen brottas med. Vi kommer fokusera på områden så som:

  • Ditt uppdrag som chef – vad är din roll och vem företräder du?
  • Vilka förväntningar finns på dig och vilka är dina skyldigheter?
  • Den senaste forskningen om chef/ledarskap.
  • Att hålla mål och visioner levande för dig själv och andra i det dagliga arbetet.
  • Kommunikation som motiverar och når fram till alla.
  • Att jobba hjärnsmart och agera lugnare, smartare och effektivare även under press.

Carl-Johan Wägner har mer än 20 års erfarenhet av att träna och utveckla nya chefer och ledare i svenskt yrkesliv. Han har erfarenhet från såväl IT- som Telecombranchen, har varit chef för flera bolag samt arbetat med forskning och utveckling inom fastighetsautomation. Carl-Johan utbildar inom coachande ledarskap,  ledar- och kommunikationsstilar, personlig effektivitet samt konflikthantering och är idag en efterfrågad föreläsare med djup erfarenhet av att arbeta med utveckling av verksamheter och dess personal.

 

Program

11.30-12.00 Registrering och lunchsmörgås
12.00-13.00 Föreläsning
13.00-13.30 Kaffepaus
13.30-14.30 Föreläsning

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Sista anmälningsdag  22 oktober 2015. 

OBS! Pga av begränsat deltagarantal är det viktigt att du meddelar återbud till inspiration@saco.se.

Om du uteblir från seminariet utan att ha avanmält dig kommer du att debiteras 500:-.

Frågor om anmälan besvaras av Cathrin Reth: cathrin.reth@saco.se

Frågor om innehållet i seminariet besvaras av Anna Kopparberg: anna.kopparberg@saco.se 

Anmälan

* uppgift måste lämnas  
 
 
   

Tillbaka till kalendariet