TORSDAG 7 APRIL

Ny som chef - Linköping

11:30 - 14:30 Elite Stora Hotellet, Stora torget 9, Linköping

Ett seminarium om vad som kännetecknar ett gott ledarskap och vad du behöver för att utvecklas och lyckas som chef.

Saco arrangerar seminariet för chefer i samarbete med medlemsförbunden Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Naturvetarna, Officersförbundet, Saco-förbundet Trafik och Järnväg (TJ), SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges läkarförbund, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) och Sveriges Veterinärförbund.

Seminariet är öppet för dig som har en chefsbefattning eller snart ska tillträda. Du kan bara anmäla dig om du är medlem i något av ovanstående Sacoförbund. Du måste ange vilket förbund du är medlem i när du anmäler dig. 

 

Ny som chef - vad kännetecknar ett gott ledarskap och vad behöver du för att utvecklas och lyckas?

Föreläsare: Hillevi Cederberg

Hillevi CederbergAtt vara ny i sin ledar- eller chefsroll är en spännande utmaning, men det innebär också att ställas inför nya situationer, krav och förväntningar att förhålla sig till och hantera.

Genom att vara medveten om och agera utifrån några grundläggande principer den första tiden kan du lägga en god grund för ditt framtida ledarskap. Det här seminariet hjälper dig med följande:

Vad kännetecknar ett gott chef/ledarskap och vad behöver du för att utvecklas och lyckas? Under den här föreläsningen kommer du får svar på många av de frågor som du som är ny som chef troligen brottas med. Vi kommer fokusera på områden så som:

  • Ditt uppdrag som chef – vad är din roll och vem företräder du?
  • Vilka förväntningar finns på dig och vilka är dina skyldigheter.
  • Den senaste forskningen om chef/ledarskap.
  • Att hålla mål och visioner levande för dig själv och andra i det dagliga arbetet.
  • Kommunikation som motiverar och når fram till alla.
  • Att jobba hjärnsmart och agera lugnare, smartare och effektivare även under press.

 Hillevi Cederberg utbildar, föreläser och ger personlig handledning och coaching inom personligt ledarskap, ledar-kommunikationsstilar, coachande ledarskap, personlig effektivitet samt konflikthantering. Hon är också författare till utbildningen ”Kraftfullt Ledarskap genom Positiv Påverkan”, en påbyggnadsutbildning efter genomförda beteende/DISK analyser.

Hon är certifierad för att genomföra DISC-baserade beteendeanalyser, teamutvecklingsanalyser, kommunikationsanalyser med mera.

Hillevi är utbildad inom pedagogik och har 30 års erfarenhet av att utbilda människor. Hon har stor erfarenhet av att utbilda såväl grupper som individer från både offentlig- och privat sektor. Hon har också varit verksam som chef och VD och haft flertalet styrelseuppdrag.

Program

11.30-12.00: Registrering och kaffe
12.00-13.00: Föreläsning
13.00-13.30: Paus och smörgås
13.30-14.30: Föreläsning

Anmälan

Sista anmälningsdag 24 mars

OBS! Pga av begränsat deltagarantal är det viktigt att du meddelar återbud till inspiration@saco.se.

Om du uteblir från seminariet utan att ha avanmält dig kommer du att debiteras 500:-.

Frågor om anmälan besvaras av Annika Sandberg: annika.sandberg@saco.se

Frågor om innehållet i seminariet besvaras av Anna Kopparberg: anna.kopparberg@saco.se 

Anmälan

 
* uppgift måste lämnas

Tillbaka till kalendariet