ONSDAG 25 APRIL

Världsarbetsmiljödagen 2018

10:00 - 12:00 Visions lokal på Kungsgatan 28, Stockholm

En internationell konvention mot trakasserier och våld i arbetslivet. Seminariet arrangeras av LO, TCO och Saco i samarbete med tankesmedjan Arena Idé.

Den 28 april infaller världsarbetsmiljödagen. I år har facken i Sverige valt att fokusera på arbetet mot våld och trakasserier i arbetslivet. För att uppmärksamma detta bjuder de tre fackliga centralorganisationerna in till ett seminarium och politikerutfrågning med fokus på arbetet för att förhindra (könsbaserat) våld och trakasserier på arbetsplatsen. 

Stärkt av den uppmärksamhet som #metoo skapade, pågår arbetet för en arbetsmiljö fri från sexism, mobbning och hot och våld. I Sverige och i världen är det här en prioriterad fråga för de fackliga organisationerna, och tillsammans med internationella fackföreningsrörelsen driver nu LO, TCO och Saco kravet på en ILO-konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet.

Frågan om en framtida konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet kommer att diskuteras på ILO:s internationella arbetskonferens i Genève i juni 2018.

Trots att Sverige sedan 2009 har skrivningar i diskrimineringslagen om att arbetsgivare har ett ansvar för att förebygga sexuella trakasserier och andra trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen, och en skyldighet att skyndsamt utreda och åtgärda sexuella trakasserier om de förekommer, så är utsattheten fortfarande stor. #metoo gjorde det smärtsamt tydligt under hösten 2017.

De svenska fackliga organisationerna driver också sedan många år kravet på att utreda möjligheten att införa en lag om mobbning i arbetslivet.

Välkommen till ett seminarium med svenska och internationella experter samt medverkande från samtliga fackliga centralorganisationer. Seminariet avslutas med en utfrågning av ansvariga politiker från arbetsmarknadsutskottet.

Medverkande
Victor Hugo Rico, Senior Specialist in Workers' Activities för ILO:s Bureau for Workers' Activities (ACTRAV)
Pia Schyberg, sakkunnig psykosociala arbetsmiljöfrågor, Arbetsmiljöverket

Berit Müllerström, andra vice ordförande, LO
Pelle Hilmersson, internationell chef, TCO
Heike Erkers, ordförande i Akademikerförbundet SSR och andre vice ordförande, Saco

Raimo Pärssinen, (S), ordförande arbetsmarknadsutskottet
Fler ledamöter från arbetsmarknadsutskottet tillkommer

Moderator
Lisa Pelling, chefsutredare, Arena idé.

Tid och plats
Onsdag 25 april kl. 10.00-12.00
Visions lokal på Kungsgatan 28, Stockholm

Seminariet arrangeras av LO, TCO och Saco i samarbete med tankesmedjan Arena Idé.

Obligatorisk föranmälan.

Anmäl dig här