ONSDAG 29 AUGUSTI

Fortsättningskurs i Survey Generator

09:00 - 15:30 Saco, Lilla Nygatan 14, Stockholm

Utbildning i webbenkätverktyget Survey Generator för kanslipersonal på förbunden som ska arbeta med verktyget.

Utbildningen riktar sig till förbundens kanslipersonal som ska arbeta med verktyget.

Anmälan senast 22 augusti till tiina.kangasniemi@saco.se