TISDAG 13 NOVEMBER - ONSDAG 14 NOVEMBER

Ordföranderåd

Sacoförbundens ordförande och kanslichefer träffas för att diskutera federationsgemensamma frågor.