MÅNDAG 1 JULI

Utan kompetensutveckling är du passé vid 43

14:00 - 15:15 Hästgatan 2, Visby

Bristen på arbetskraft är stor och vi ska helst jobba till 75. Men forskning visar att intresset från arbetsgivarna avtar redan när de sökande fyllt 43 år. Samtidigt vill arbetsgivarorganisationer och en del politiker göra det enklare att säga upp anställda. Hur går det ihop?


Hur går det ihop?

Saco vill börja diskussionen i andra änden: Se på kompetensutveckling som en långsiktig investering! Hur kan medarbetarna utvecklas så att de får ett långt och hållbart arbetsliv? Hur löser vi behovet av kompetens på svensk arbetsmarknad?

Vårt förslag är att öka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och kräva kompetenskartläggning för alla anställda. Detta kommer att utvecklas i en rapport som presenteras vid seminariet.

Medverkande:
Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, (S)
Göran Arrius, Ordförande, Saco
Barbro Westerholm, Riksdagsledamot, (L)
Patrik Nilsson, Samhällspolitisk chef, Företagarna
Lena Maier Söderberg, Chefsjurist, Saco
Ana Andric, Utredare, Saco
Maja Aase, Moderator

För mer information, kontakta:

Anna Kopparberg
anna.kopparberg@saco.se
070-456 60 44

Diskutera med oss på Almedalsveckan 2019!