TORSDAG 13 FEBRUARI

Sacos framtidssmedja

Stockholm

Den 13 februari möts representanter från Sacofederationen för att ta fram och diskutera förslag kring vad federationen kan, vill och har för avsikt att förändra för att kunna bemöta framtida utmaningar för den fackliga världen.