FREDAG 31 JANUARI

Sacos SYV-kurs

10:00 - 16:00

Kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare om akademikeryrken. Sacos förbund medverkar och berättar om sina yrkesgrupper.

31 januari handlar om forskare, tandläkare, samhällsvetare, officer samt yrken inom kommunikation, arkiv och kultur.

Läs mer här: www.saco.se/syvkurs